Samfunnsspørsmål

Den barmhjertige samaritan?

Den barmhjertige samaritan! Han som uforbeholdent hjalp den trengende og fant plass til ham på et herberge. Han fremhevet verken identitet eller tro; å hjelpe nesten var det viktige.


Nå ser jeg kristne herberger ? eller mottak, lukker dører for trengende (flyktninger) om de ikke selv får vise identitet og tro ? med kors på mottakets vegger.

«Du skal elske din neste som deg selv!», er lærdom fra den barmhjertige samaritan. De i herberget bør huske dette når de vurderer å åpne døren.

28850cookie-checkDen barmhjertige samaritan?