Samfunnsspørsmål

“Æresdrap” blottet for ære

Hvilken underlig betegnelse: “æresdrap”! Som om det å drepe en datter eller søster skulle innebære annet enn den største vanære.


“Vanæresdrap” må det hete, når noen så fullstendig blottet for forstand dreper en søster eller datter, for å håndheve misforstått myndighet.

I islam er det håpløst forfeilet, så koble det ikke til den troen. Det er bomskudd av flere grunner.

“Vanæresdrap” innebærer for det første en oppfatning av at noen går feil. Men gjør de egentlig det? Hvem tør oppheve seg til dommer? Det gjorde selv ikke profeten Muhammed (Guds fred og velsignelse med ham), som kom for å veilede og advare.

La dèt være nok for oss også, å veilede og advare, med Gud som Den høyeste dommer.

Videre skal enhver kunne velge sin vei, det er en grunnsetning i islam. Vi har ansvar bare for oss selv, og kan ikke diktere andre.

Koranen sier:

Hva jeg gjør er mitt ansvar, og hva dere gjør er deres ansvar. Dere skal ikke stå til rette for mine handlinger, og jeg skal ikke stå til rette for deres handlinger. (10,41)

Enhver skal kunne velge fritt! – Også våre søstre og døtre. Ja, kanskje nettopp dem! For Gud sier i Koranen:

Du leder ikke den du har kjær! Men Gud leder den Han vil. (28,56)

Så la søstre og døtre velge selv! For det er et påbud fra Gud.

18790cookie-check“Æresdrap” blottet for ære