Samfunnsspørsmål

Marxisme – feilslått tro

?Marxismen, som mange har avskrevet og forkastet, vil bli udødelig i det neste årtusen?, hevdet for en tid siden det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.
    Og videre: ?Kommunismen har lykkes i Kina, og vil bli udødelig.? (Aftenposten 18. april 1998.)
    Mon det! Skjønt en kan jo tro hva en vil, også om det urimelige.
    Eller det åpenbart feilaktige. For ideologien er jo død! Som praktisk og levende kraft, for den som kan og vil se, alle steder den er prøvd: i Sovjet, Kina, Øst-Europa, Vietnam. Kambodsja osv.
    Det måtte ende galt.

Marxisme og kommunisme fornekter Gud, avviser det egentlige i religionen og ser mennesket som et fysisk vesen, i utgangspunktet uten ånd.
    Absolutte normer finnes ikke. Etikk er foranderlig og flyktig.
    Materielle skiller mellom mennesker blir barrierer, som i marxismens navn tillater undertrykking og overgrep.
    Sannhet erstattes med usannhet, om det tjener sakens interesser.
    Mennesket blir selv et middel, for å nå materielle og egoistiske mål.
    Så vokt deg for den ideologien!

Marxistiske klassikere så verden fra et europeisk, sjåvinistisk ståsted:
    Marx skrev f.eks. om det ?primitive? India at det måtte ?europei?seres?. England hadde to oppgaver i landet, mente han: å bryte ned det asiatiske samfunnet, og å skape et nytt og europeisk. (Marx: ?Surveys from Exile,? Penguin 1973)
    Engels omtalte ?det asiatiske barbariet?. Han hevdet at det var vanskelig å lære opp ?orientalerne? på grunn av deres ?uvitenhet, utålmodighet, fordommer og mangel på stabilitet?. (NY Herald Tribune, 05.06.1857)
    Engels mente også at Frankrikes okkupasjon av Algerie var ?en viktig og fordelaktig begivenhet i sivilisasjonens tjeneste?. (Northern Star, 22.01.1848)
    Han skrev at kolonier med ?innfødt? befolkning ? som han kalte ?halvsiviliserte land? ? måtte styres av det europeiske proletariatet før de ble gitt uavhengighet. (Brev til Kautsky, 12.09.1882)

Men tilbake til ideologien: Kommunister sier at de ikke er ?religiøse?. Men tar ikke religiøsiteten bare andre former? Bare se på bilder med persondyrking av Stalin og Mao.
    De hevder at standpunktene deres er materielle og vitenskapelige. Men er like fullt troende ? ateister.
    De minner oss om følgende utsagn:
    ?Mennesket kan dyrke levende vesener, vekster, gylne avguder eller en djevelskikkelse. Det kan dyrke sine forfedre, sin nasjon, sin klasse, sitt parti, eller penger og fornøyelser.
    I teorien skjelner det kanskje mellom religiøse og ikke-religiøse trosoppfatninger. Kan hende oppfatter noen seg som uten religion.
    Men i virkeligheten er det ikke spørsmål om mennesket tilhører en religion eller ikke, men om hvilken tro eller religion det tilhører!? (Erich Fromm.)
    Kommunismen er også en tro. Så velg din tro med ettertanke.

18490cookie-checkMarxisme – feilslått tro