Samfunnsspørsmål

Fleksibelt Islam – og dogmatisk human-etikk?

Jeg vil si dette om Islam: Islam er et fleksibelt system! Det kan tilpasses alle samfunn, til enhver tid! Tilpasning er nødvendig. Det lærer Islam selv! Anvendt på oss betyr det at, islamske grunnprinsipper må tilpasses Norge! Islam skal bli en dynamisk prosess, og gjenspeile stort mangfold.

Det er et faktum at mange nasjonalt baserte tradisjoner, fjernt fra norske forhold, presenteres som islamske tradisjoner, brakt til oss fra innvandrerhold!

Vi skal vite å tilpasse Islam! Men er ikke alltid flinke til det. Slikt krever en kontinuerlig dialog. – Innad blant muslimer selv. Men også utad, med folk rundt oss! Dialogen krever gjensidig respekt, både blant muslimer og andre.

Den fremmes ikke av utsagn, om at “religioner er syke menns fantasier, feilaktige og skadelige”, som det hevdes i bok utgitt av Humanetisk Forbund. Forbundet står selv for en eksistensiell tro, og tar opp i seg mange riter. Det burde, kan man si, stå for toleranse.

18730cookie-checkFleksibelt Islam – og dogmatisk human-etikk?