Samfunnsspørsmål

Ufyselige meninger?

Jeg ser at Dagbladet avlegger meg en visitt, i en tosiders artikkel 28. februar, der min holdning til demokratiet blir berørt. Jeg har kritisert det liberale demokratiet i mitt muslimske manifest, trykt i Aftenposten 25. januar. Der peker jeg på sider ved det liberale demokratiet og hvordan det kan oppfattes å fungere.


Da tråkker jeg noen på tærne! Og det er interessant, for nettopp det liberale demokratiet, styreformen her hos oss, er for mange en fetisj, en nærmest ?hellighet? ? ikke minst for sekulære, i makthavende posisjoner ? som man ikke skal røre ved. Da utfordrar man selve ?verdigrunnlaget? for det norske samfunn, får sine meninger betegnet med ord som over (i Dagbladet), og risikerer ? om enkelte (FrP) skulle få det som de vil ? å miste sitt statsborgerskap.

Nok om det. Men utenfor disses sirkler, er dette en spennende debatt: Hva skal skje med det liberale demokratiet? Og man mener i historiens forløp. Er vi ved ?historiens slutt?, med det liberale demokratiet som endelig styreform, i en lang rekke politiske systemer, med aristokrati og enevelde, og nå til slutt med demokratiet, slik som vi kjenner det? Hva er styrke og svakheter ved demokratiet? Og vil det overleve nye stadier i den samfunnsmessige utvikling, eller vil andre styreformer erstatte det?

Dette er interessante spørsmål, ikke sant? Men slett ikke nye spørsmål. Politiske og samfunnsmessige teoretikere har stilt de samme før. Det liberale demokratiet er utilstrekkelig, har noen sagt ? vil må arbeide for et sosialistisk demokrati. Eller for et kommunistisk demokrati. Jeg har tillatt meg å spørre ? men det faller ikke i god jord, ser jeg ? om det religiøse demokratiet. Det er nok prematurt.

Min tese er denne: På sikt bærer ikke det liberale demokratiet! Det makter ikke å løse de store utfordringer vi skal stå overfor. Allerede ser vi hvordan det liberale demokratiet viser oppløsningstendenser, i det enkelte samfunn og internasjonalt. Vi skal komme til å merke mer av det. I hvert fall tror jeg det. Og jeg håper å kunne inneha det standpunktet til jeg eventuelt blir overbevist om noe annet ? dette uten negative karakteristikker (som i Dagbladet), og uten å bli fratatt mitt statsborgerskap (kfr. FrP).

22340cookie-checkUfyselige meninger?