Samfunnsspørsmål

Er det forskjell på kvinner og menn?

Visst er det forskjell, på kvinner og menn! Og det skal vi takk for. Vi iler til med å si at forskjeller er bra, men den ene har ikke forrang for den andre!


Kvinner og menn er ikke like, de er ikke identiske. Men den ene er ikke mer verdt enn den andre! De er likeverdige, kvinner og menn! Ta ikke feil i dét!

En ny undersøkelse, offentliggjort i bladet NewScientist, har sett på forbindelser i hjernen når det gjelder kvinner og menn. De forbindelsene er forskjellige. Kvinner og menns hjerner er koblet forskjellig, på en måte som synes å understøtte stereotypier, står det. Med stereotypier menes holdninger slik de synes å være innarbeidet hos oss.

Undersøkelsen synes å underbygge forestillinger om at kvinner kan være mer «følelsesmessige», og lettere kunne forstå andres intensjoner, mens menn kan være mer «analytiske» og klarere i verbale oppgaver.

Er dét så veldig galt? Da utfyller vil vel hverandre, kvinner og menn? Er det ikke slik det bør være? Skjønt noen vil presse menn til å være lik kvinner, og kvinner til å være lik menn. De har nok misforstått.

Kilde: NewScientist, 03.12.2013

26520cookie-checkEr det forskjell på kvinner og menn?