Samfunnsspørsmål

Hvem kan egentlig anses som muslim?

Kunne du være muslim? Ja, også uten å vite det? Før nå, altså! Er det en skremmende, eller en hyggelig, tanke? Vel, spørsmålet er da dette: Hvem er egentlig muslim?


Hei, og når du tenker deg om: Kunne du være muslim? Ja, også uten å vite det? Før nå, altså! Er det en skremmende, eller en hyggelig, tanke? Vel, spørsmålet er da dette: Hvem er egentlig muslim?

Det blir et definisjonsspørsmål. Hva sier islam selv? Ligger vekten på ytre riter, alle regler som skal opprettholdes? Nei, det er ikke slik! Å være muslim, betyr en enkel erkjennelse, og så kan ting bygges over det.

Hva er den erkjennelsen? Som gjør at en kan anses som muslim? Det følger av islams essens, det grunnleggende i islam. Og hva er det?

Islamske lærde har sagt, at islams essens er dette: Å tro på Guds/Allahs enhet! Og på Muhammed som Guds/Allahs sendebud! Hvis en person tror på dette, så er vedkommende en muslim! Sier disse muslimske lærde.

Så gjør ikke ting vanskelig for folk! Og still ikke krav til dem, om masse formelle ting! Regler og riter kan komme senere, med den tid en selv ønsker og trenger.

26530cookie-checkHvem kan egentlig anses som muslim?