Samfunnsspørsmål

Leger og reservasjonsrett

I fokus er leger og reservasjonsrett, når det gjelder abort. Hva kan være et islamsk standpunkt?


Abort og liv

Allment sett er islam negativ til abort. Det menneskelige liv, eller det potensielt menneskelige liv, skal respekteres og beskyttes. Og det gjelder fra den tid da livet oppstår ? av noen fastsatt til tiden for befruktningen, av andre når det befruktete egg fester seg i livmoren. Fra da av er det et potensielt menneskelig liv. Men blir først et eget og «virkelig» menneskelig liv, når «sjelen» blåses inn i det, noe som skjer etter 40 dager, vil noe si, andre etter opp til 120 dager.

Det potensielt menneskelige liv skal beskyttes. Men abort på denne tiden kan likevel forsvares, mener de fleste, i en gitt og nødvendig situasjon. Forholder man seg til et liv med «sjel», derimot, er situasjonen blitt en annen. Da gjelder det et etablert menneskelig liv, og abort er i prinsippet forbudt. Bare i helt spesielle tilfeller, som når det gjelder mors eget liv, kan abort bli godtatt.

Reservasjonsrett viktig

Vil det være enkelt for en muslimsk lege å henvise til abort, når inngrepet i seg selv kan være forbudt, haram – for det gjelder kanskje et menneskelig liv? Og når grunnen som legen må anføre i sin henvisning, kanskje er kvinnens preferanse for studier eller annet? Et prinsipp i islam er at den ting som leder til noe som er haram, i seg selv kan være haram. Da må vi kunne respektere at en muslimsk lege vil ønske å kunne reservere seg mot noe som for vedkommende, kan oppfattes som et religiøst forbudt. Reservasjonsrett blir viktig.

26630cookie-checkLeger og reservasjonsrett