Norge

Makt og påvirkning i samfunnet

Det skal ansettes ny kringkastingssjef i NRK. Dagbladet kommenterer dette, lørdag 29. september, under overskriften Makt over makt, og spør: Hvordan skal beslutningen tas? Og hvem har ansvaret for valget?


Det er klart hvordan beslutningen skal tas. Det gjøres av William Nygaard, som påpekt også av Dagbladet.

NRK er Norges største mediebedrift. Dens påvirkning på norsk opinion er sterk. Ja, neppe noen annen virksomhet former folks tenkning og verdier her i landet, på samme måte som NRK.

Det heter i den såkalte NRK-plakaten, som gir retningslinjer for virksomheten, at NRK skal understøtte og styrke demokratiet. Da er det påfallende at sjef for virksomheten; kringkastingssjefen, blir «valgt» på så udemokratisk måte. William Nygaard, som leder for NRKs styre, blir den som skal peke ham ut.

Det heter også i NRK-plakaten, at NRK skal reflektere Norge som et flerkulturelt samfunn, gjenspeile mangfoldet av livssyn og religioner og gi økt kunnskap om internasjonale forhold. Men verken styreleder eller det styret han har med seg, har på noe vis utmerket seg spesielt når det gjelder dette. Snarere står de for holdninger og tanker som lenge har vært opplest og vedtatt. Det er vel liten grunn til å tro, men selvsagt kan man håpe, at William Nygaard som styrets leder, vil finne frem til en kringkastingssjef – i spissen for denne sentrale opinionsdanner ? som skal avvike merkbart fra dette.

24830cookie-checkMakt og påvirkning i samfunnet