Kort Nytt

Mannlig omskjæring kan være nyttig

Kilde: International Herald Tribune, 27. august 2012.


Det amerikanske akademi for barnesykdommer (pediatri) har nylig konkluderte med at omskjæring av guttebarn kan beskytte mot en del infeksjonssykdommer. Det vises også til at «helsemessige fordeler (ved omskjæring) oppveier faremomenter».

24780cookie-checkMannlig omskjæring kan være nyttig