Kort Nytt

Hykleriet mot Bahrain

Kilde: Klassekampen 5. september 2012


USA og Vesten ønsker demokrati og menneskerettigheter i Midtøsten, leser vi. Men dette er ensidig og forenklet, og derfor ikke sant. Deres øverste prioritet er dette: Stabilitet og pro-vestlige styresett i flest mulig land. Så også i forhold til Bahrain.

Da «våren» kom til Bahrain, og folk gikk ut i gatene, med ønske om et annet styre, sendte Saudi-Arabia med amerikansk godkjenning, militære styrker inn i landet, for å slå ned den folkelige uroen, og sikre kongens eneveldsstyre. For USA og Saudi-Arabia er tjent med det. Står det i avisen at to bahrainere er dømt til livsvarig fengsel, «for å ha oppfordret til regimeskifte». (Klassekampen 5. september). Hvor er demokratiet og menneskerettighetene hos denne vestlige allierte? Og burde ikke Vesten protestere?

24740cookie-checkHykleriet mot Bahrain