Bli kjent med...

Moshe Hirsch

Han er rettroende jøde. Det mener han selv. Skjønt motstanderne hans, og mange av dem er jøder, vil trekke det i tvil.
    Vi treffer ham en dag i Jerusalem, i et boligkvarter som heter Mea Shearim. Der holder de jøder til som er knyttet til trosretningen Naturei Karta.
    Jo, så langt vi forstår er de rettroende nok!

Rabbi Moshe Hirsch sitter i sin stue. Han er en framtredende person, talsmann for sine trosfrender. Han viser sosialt engasjement og uttaler seg med bestemthet og varme. Det oppleves som om han utstråler religiøsitet og gudsfrykt.
    Kledningen hans er tradisjonell, med bredbremmet svart hatt og lang kappe. Håret er uklippet, i lange krøller.
    Meningene hans er interessante. Her følger noen av dem.

Men først bør vi skyte inn at det er sabbat, jødisk helligdag. Moshe Hirsch har vært ute og demonstrert mot verdslige brudd på den jødiske helligdagens lover.
    For gudstro er overordnet for ham.
    ?Jødedom er et religiøst begrep,? sier han, ?i motsetning til sionisme, som er et politisk ord.
    Jøder skal tro på Gud, og leve etter Hans hellige skrift, Tora?en. Mens sionister har politiske mål, nemlig språk, stat og land tuftet på en nasjonalistisk ideologi.
    Sionismen er like lite en jødisk ideologi som nazismen er tysk,? sier Moshe Hirsch.
    ?Sionistene vil endre jødenes historiske og religiøse oppgave, som er å vitne om Gud og være Den hellige skriftens folk. Med sionistene blir vi et folk i opprustning og krig.
    Det er en katastrofe for jødedommen og dens verdier at de jødiske nasjonalistene har fått så stor makt.?
    ?Dette landet tilhører dem som bodde her før den sionistiske innvandringen, nemlig palestinerne. Men palestinerne ble drevet vekk, og jorden ble tatt av sionistene.
    Det var et godt forhold mellom jøder og arabere i Palestina, men sionistene endret dette. De kom som erobrere, uten noen rett til landet.?

?Sionistene har forledet verden til å tro at deres sak er jødenes sak. Mange jøder tror også at sionistenes interesser er deres.
    Men ideen om en sionistisk stat strir mot jødedommen som religion.
    Sionismen er jødenes fiende. Den uttrykker et nasjonalistisk frafall, som bringer jødene bort fra troen.?
    ?Jødene gjorde opprør mot Gud, og til straff fordrev Han dem fra Det hellige land. Alle jøder erkjenner dette. De skal bo spredd i mange land, til Gud samler dem igjen.

    Nå gjør sionistene opprør mot Gud og foregriper Hans plan. De begår helligbrøde.?
    ?Å okkupere fremmed land mot den innfødte befolkningens vilje, er i strid med Guds pålegg!?

Moshe Hirsch og hans trosfeller godtar ikke Israel, den sionistiske staten. De nekter å betale skatt, gjør ikke militærtjeneste, og på årsdagen for Israels opprettelse brenner de det israelske flagget.
    De vil oppløse den israelske staten og leve i en palestinsk stat, som palestinske jøder, med palestinske muslimer og kristne.
    ?Vi er ikke i krig med araberne,? sier Moshe Hirsch, ?men med det sionistiske systemet.?
    Nå har han demonstrert med steinkasting mot den israelske staten.

18910cookie-checkMoshe Hirsch