Spørsmål og Svar

Plikter i ekteskapet

Spørsmål:

Hei! Jeg lurer på hvilke “plikter” du i islam har ovenfor din mann, og hvilke “plikter” han har overfor deg? Hvordan skal man oppføre seg ovenfor hverandre, og hva er reglene innenfor ekteskapet? Med dette mener jeg ikke hvem man kan gifte seg, med og så videre, men andre ting om hvordan man skal oppføre seg, og er pliktige til å være, og hva å gjøre for hverandre? Takk på forhånd.


Svar:

Hei

Det var et omfattende, og ikke så helt lett, spørsmål! Egentlig burde man kanskje skrive en bok? Og bøker om det du spør om, finnes faktisk, skrevet av islamsk lærde.

Jeg skal si noe om hva jeg tenker.

Gud skapte mennesket til mann og kvinne, står det i Koranen, og la kjærlighet og ømhet i deres hjerter. Det betyr at gode følelser, som kjærlighet og ømhet, er noe man skal ta vare på for hverandre! Det bør være et grunnlag i relasjonen.

Han skapte mann og kvinne av den samme substans, og for så vidt er vi like. Vi er skapninger fra Gud. Vi må respektere hverandre, mann og kvinne, for vi er likeverdige skapninger.

Han la noen egenskaper inn i mannen, og noen egenskaper inn i kvinnen. I dette ligger et underholdningsansvar på mannen, mens kvinner er de som føder barn.

Familien av mann, kvinne og barn, er grunnleggende i islam, og den skal man ta vare på. Mann og kvinne må være trofaste mot hverandre, og ekteskapsbrudd er så visst, forbudt! Det gjelder selvsagt, for både mann og kvinne.

Mannens kvinne er hans kone, og konens mann er ektefellen, og ingen skal se på en annen med drømmer og fantasier om noe annet enn det.

Vi er så visst, ikke perfekte, og alle har vi feil. Men Koranen sier vi skal se bort fra feilene, og fokusere på hva som er bra. Vi skal være positive mot hverandre.

Vi skal lytte til hva den andre ønsker, og prøve å være behjelpelige med det. Vi skal rett og slett være hyggelige og vennlige mot hverandre!

Mannen må hjelpe til i huset. Profeten gjorde nettopp det! Det sies at han selv vasket sine klær. Det er både mannen og konens ansvar å holde det ryddig og rent i hjemmet.

Begge har stort ansvar for barn! De skal være far og mor, og oppdra barn på beste vis (For islamsk oppdragelse av barn, se et annet skriv på denne nettsiden.)

Kvinne og mann har seksuelle følelser. De følelsene er fra Gud! Respekter dem, og stell pent med dem. Det sies i islam at når mann og kone er sammen seksuelt, i gjensidig ømhet, fryd og godhet, så gleder også englene seg; de engler som alltid er til stede!

Videre, i ekteskapet som ellers, må man være villig til å tilgi, om noen gjør en feil og angrer. Å kunne tilgi er viktig i islam. Vi lærer i islam om folk som var flinke til å tilgi; for at Gud skulle tilgi dem.

Som sagt er det skrevet bøker om dette, og mere til! Jeg håper likevel det over, er til nytte. Og én ting er i hvert fall viktig, blant flere, og det er at det til grunn for forholdet, skal ligge gjensidig respekt. Foruten vilje til å gi og ta, med velvillig hjerte.

Hilsen
Red

24620cookie-checkPlikter i ekteskapet