Kommentarer

Pris til Hamas?

Jeg har lest gjennom Obamas Nobeltale. Han argumenterer for den rettferdige krigen. Utmerket! Men hvem er det som skal definere den?


Jeg holder meg til FN. Der har Hovedforsamlingen slått fast ? og den er vel en representativ gruppe? ? det legitime ved folks kamp mot fremmed dominans og undertrykking ?med alle midler, inkludert væpnet kamp?. Og spesielt blir nevnt det palestinske folket. (Res. 3070). Den rettferdige krigen er en realitet! Palestinerne står for den.

22040cookie-checkPris til Hamas?