Spørsmål og Svar

Rikdom og livsførsel

Spørsmål:

Er det lov å ønske seg rikdom i Islam?


Svar:

Du kan ønske deg hva du vil. Men hva er lurt? Hva gir deg det beste livet?

Koranen sier: "Gi melding om en smertelig straff til dem som samler seg skatter av gull og sølv, og ikke bruker dem for Guds sak." (9,34)

Du tillates ikke leve i overdådighet. Koranen sier: "Sløs ikke! De som sløser er Satans brødre." (17,26-27)

Ikke er det bra heller. Profeten Muhammad ba om å bli spart både for rikdom og fattigdom. Det beste er et liv i balanse.

Ønske deg hva du trenger, til deg og din familie. Resten kan du vel gi til noen i nød?

19460cookie-checkRikdom og livsførsel