Palestina og Israel

Samtaler og byggestans

“Nei til samtaler uten byggestans.” Det er palestinernes standpunkt til fortsatte fredsforhandlinger. Skjønt kanskje vil dette endres med amerikansk press. Obama må vise til fremskritt hjemme i den prosessen.


Et vesenlig spørsmål blir dette: Hvorfor er det så vanskelig for Israel å stanse nybyggingen i okkuperte områder, på palestinske mark som er planlagt å bli del av en selvstendig palestinsk stat?

Vi må se nærmere på en ENGINE tenkning som er utbredt blant ledere i Israel. De mener, og mange med dem, at alt okkupert område i Palestina, egentlig er jødisk land, gitt dem ved en guddommelig åpenbaring. Jerusalem og Vestbredden, for å ta de områdene, hører egentlig Israel til. Hver eneste israelsk statsminister, siden staten Israel ble opprettet, har stått for et slikt syn, med stor støtte i den jødisk-israelske befolkningen. Man gir ikke fra seg ?eget? land!

Det Øverste Rabbinske Råd i Israel har bekreftet det synet, at det er forbudt etter jødisk lov å gi fra seg noen del av Landet Israel, dvs. av det historiske Israel, som også innbefatter Vestbredden. Statsminister Benjamin Netanyahu har selv sagt, om Vestbredden, at den er del av ?selve Israel?.

To forhold kan medvirke til at det etter jødisk lov, likevel kan være berettiget å gi fra seg deler av landet, for eksempel i bytte med en fredsavtale. Det ene er om en militær operasjon, for å sikre landet, etter generalers mening ikke vil kunne lykkes (overrabbinere Ovadia Yosef og Shlomo Goren). Det andre er om dét å holde på områdene, skal bety tap av (jødisk) liv. ?Å bevare liv står over alt annet.? (Talmud Sanhedrin 74.)

Denne tenkningen må man forholde seg til. Den synes å vise at bare ved militært press på Israel, kan en fredsløsning bli mulig.

Og som et apropos: Hamas mener nettopp dette.

22710cookie-checkSamtaler og byggestans