Palestina og Israel

Seks sannheter om Israel

Under overskriften ?Seks klisjeer om Israel? gis Tony Judt, frivillig jødisk soldat under seksdagerskrigen, to hele sider i Klassekampen 16. juni, til å snakke bort sannheter om Israel, som ? ja, nettopp klisjeer. Det er en farlig vei.


Det tjener ikke palestinernes sak, og heller ikke fred i regionen. Dette er sannheter – i følge Judt ?klisjeer?, som ikke kan dekkes til:

  • 1.) Israel er en illegitim stat. Staten er skapt ved (vestlig) kolonisering av palestinsk mark. Koloniseringen ga en ny stat; Israel. Den er kolonialistisk og eksklusiv av karakter, og vil ikke bli anerkjent i regionen. Judt skriver: ?Men Israel forsvinner ikke, og bør heller ikke forsvinne.? Det er hans klisje.
  • 2.) Israel er ikke demokratisk. Eller i hvert fall: Israel er demokratisk, kun for jøder. En stat som har bakt inn i selve sitt lovgrunnlag, forskjellsbehandling av innbyggere ? i forhold til arbeid, bolig, trygder, rett til eiendom osv. ? kan neppe betegnes som demokratisk. Judt: ?Dette (at Israel er Midtøstens ?eneste demokrati?) stemmer i grove trekk.? Nok en kjent klisje.
  • 3.) Israels karakter motvirker anerkjenning. Israel er en settlerstat, skapt av i hovedsak innvandrende jøder. Den eksklusive side ved staten medførte at hundretusener av palestinske arabere bevisst ble drevet vekk, og gjort til flyktninger. De nektes fortsatt å vende tilbake, for et slikt betydelig palestinsk-arabisk innslag i staten, vil true statens grunnleggende karakter. Derfor anerkjennes staten ikke, eller blir det bare under press. Judt: ?Israel er ikke ansvarlig for at mange av dets nærmeste naboer lenge nektet Israel retten til å eksistere.? Også en kjent klisje.
  • 4.) Israel vil måtte frambringe motstand. Historien om Israels etablering, fordrivningen av palestinerne, statens eksklusivitet og stadige ekspansjon, må nødvendigvis skape motstand. Den motstanden er legitim. Legitimiteten svinner ikke med tiden. Judt: ?Hamas ? vil bli nødt til å anerkjenne Israels rett til å eksistere.? En håpefull klisje.
  • 5.) Israel næres av en amerikansk lobby. Amerikanske interesser er ikke nødvendigvis sammenfallende ? i hvert fall ikke i dag ? med israelske interesser. Men en omfattende og sterk pro-israelsk lobby, binder USAs politikk til staten Israel. Israellobbyen i Washington spiller en lagt større rolle, som påpekt av blant andre John Mearsheimer og Stephen Walt, enn kun å være ?uforholdsmessig?, i Juth sin terminologi.
  • 6.) Israel er ingen ?vanlig? stat. Ikke i sin nåværende form. Diskriminering er bygget inn i dens grunnvoller. Det heter i statens ?Uavhengighetserklæring?, også kalt grunnloven, at Israel skal være åpen for jødisk innvandring, og skal bringe jøder inn fra alle land. Men palestinske arabere; flyktninger, fordrevet i hundretusentall, muslimer, men også kristne, skal aldri få kunne vende tilbake. Ta bort denne ?ekskludering på religiøst grunnlag? (Judt) ? og ikke bare ekspansjonismen og ekstremismen ? og Israel/Palestina kan bli en ?vanlig? stat.

Den er det ikke nå. Klisjeer satt til side.

22520cookie-checkSeks sannheter om Israel