Spørsmål og Svar

Selvmotsigende utsagn om “det neste liv”?

Spørsmål:

Referer til svar på spørsmål fra Jostein:
“De som tror (på denne skrift, Koranen), jøder, kristne og sabeere, alle som tror på Gud og på Dommens dag, og som gjør det som er rett, skal få sin lønn hos Herren. De skal ikke frykte eller sørge.” (2,62)
Så sier Koranen:
“Om noe søker en annen religion enn Islam, skal det ikke godtas fra ham, og i det neste livet vil han bli blant taperne.” (3,85)

Når jeg leser det første (2,62), forstår jeg at det er greit å tilhøre andre religioner enn Islam så lenge man tro på Gud, Dommens dag, og gjør det som er rett. Når jeg leser det andre (3,85), forstår jeg det som at en likevel må være muslim. Dette forvirrer meg. Kan Red. forklare?


Svar:

Hvilken religion bør man tilhøre? Og i vår sammenheng: – For å være rettferdig, og på Dommens dag å bli godtatt av Gud?

Hvem som går til Paradis og til Ilden, vet bare Gud! Han er Herre over Dommens dag (1,4) Ingen må opphøye seg til noe lik Ham, og tro man vet hva dommen blir. Det ville vært blasfemi.

Jeg skal likevel prøve å svare, og komme med noen mulige tolkninger:

Det første utsagnet (2,62) står som det står. Om man tror på Gud og på Dommens dag, og gjør det som er rett, får man sin lønn hos Herren, og man behøver ikke frykte eller sørge. Da er det dette som er kriteriet, og ikke hvilken "religion" man tilhører.

Men hva betyr f.eks. å tro på Gud, på Dommens dag, og gjøre det som er rett? Forskjellige "religioner" kan variere i synet på dette, og bare den med det "riktige" oppfatningen skal bli godtatt.

Utsagnet kommer i en bestemt sammenheng, når Gud irettesetter jødene for å tro de er et utvalgt folk. Kanskje er det en allmen uttalelse for å imøtegå jødenes krav på å være de eneste rettferdige troende.

Det andre utsagnet (3,85) kan også stå som det står. Da er det ganske klart, at bare de som tilhører "Islam", som religion, vil bli godtatt.

Men utsagnet framstilles også slik: "Om noen søker en annen religion enn underkastelse for Gud …" – For det er hva Islam betyr. Og mange oversettere bruker den formuleringen. Ja, da åpner det igjen for at ydmyke og rettskafne personer fra andre "religioner" vil bli godtatt.

Jeg vet imidlertid ikke – bare Gud vet!

Hvem kan fremme vår forstand og tenkning med flere kommentarer?

20810cookie-checkSelvmotsigende utsagn om “det neste liv”?