Spørsmål og Svar

Sunni-/shia-islam: Problemstilling

Sahih Al-Bukhari: Viktig for sunni´er, men er allment ikke godkjent av shia´er.

Spørsmål:

Hei !

Jeg lurer på en ting! jeg skal ha en presentasjon om sjia-islam (og husets folk) og jeg må ha en problemstilling til shia-islam som jeg svarer på i løpet av presentasjonen.

Har du noen gode problemstillinger jeg kunne tatt fatt i? Tenkte litt på å se på forskjeller og likheter mellom sunni og shia, men hovedoppgaven er shia-islam så blir ikke helt riktig?

Det ville vært til stor hjelp om dere kunne finne en problemstilling til dette temaet og kommet med noen fakta!

Takk på forhånd

Mvh.
Jenny


 Svar:

Takk for spørsmål.

Problemstilling

Det kunne være mange ting å ta opp som problemstilling. Du får tenke videre på det. Et spennende spørsmål, og grunnlag for uenighet, er hvem som skulle bli leder for muslimene etter profeten Muhammed (fred med ham). Ved dette oppsto det et skille. Shia-muslimer mener det skulle være Ali, mens sunni-muslimer mener Abu Baker og deretter Omar bin Al-Khattab.

Profeten Muhammed ønsket å gi en erklæring

Sa Muhammed selv noe om dette? Ja, han gjorde nok det. Og denne episoden under blir gjerne referert når spørsmålet om etterkommer diskuteres. Det kan være et aktuelt tema.

Sitat fra Hadith-samlingen til Bukhari (godkjent av sunni-lærde):

    573. Fortalt av Ibn Abbas: Da Allahs budbringer (Muhammed, min anmerkning) lå for døden, var det i rommet noen folk, og blant dem Omar bin Al-Khattab.

   Profeten sa: «Kom hit, og la meg skrive ned en erklæring som vil gjøre at dere ikke skal gå feil.» Omar sa: «Profeten er alvorlig syk, og dere har Koranen, og Allahs bok er nok for oss.»

  Folk som var i huset ble uenige og kranglet. Noen sa: «Gå nærmere så Profeten kan skrive ned for dere en erklæring så dere ikke skal gå feil.» Andre sa som Omar sa.

  De lagte så mye bråk og rop foran Profeten at Allahs budbringer sa: Gå bort!»

  Fortalt av Ubaidullah: Ibn Abbas pleide å si: «Det var svært uheldig at Allahs budbringer ble hindret i å skrive ned den erklæringen for dem på grunn av deres uenighet og bråk.»

Forslag til problemstilling: Hva kan det ha vært profeten Muhammed ønsket å skrive? Om noe så viktig at de som fulgte ham, etter dette «ikke skulle gå feil»? Det måtte vært om veiledning og ledelse, vil mange si, og knyttet til religion.

Om å godta Profeten

Sitat fra Hadith-samlingen til Muslim (godkjent av sunni-lærde):

    5831. Fortalt av Rafi`b. Khadij. Profeten sa: «Når jeg gir beskjed om noe som angår religion; godta det

Det lå ingen begrensning i dette, om at Profeten eventuelt kunne være syk.

I eksemplet over ble Profeten nektet i å gi beskjed om noe av Omar og andre følgesvenner.

Mens det var et pålegg fra Profeten om å godta; skal vi si å lytte, til ham.

Spørsmålet om etterfølger

Gjeldt det spørsmålet om etterfølger? Shia`ene mener det; at Profeten ville bekrefte hva Profeten tidligere hadde sagt til Ali:

«Du er i samme rolle til meg som Aron var til Moses, med det unntak at det kommer ingen profet etter meg.» (Sahih Muslim, 5913/1639, Bukhari 4416/573.)

Ali var utpekt som etterfølger til Profeten; shia`ene har rett i dette. Koranen berører det:

  • «Moses sa til sin bror Aron: ‘Ta min plass blant mitt folk.’» (7,142)
  • «Allah ga Den høyes velvilje til Moses og Aron.» (37, 114)
  • «Allah ga dem Skriften som gjør ting klare.» (37,117)
  • «Allah lar dem være æret av senere generasjoner.» (37,119)
  • «Allah ga til dere, Moses og Aron, autoritet.» (28,35)

Profeten var i samme rolle til Ali som Moses til Aron, med det unntak at det kommer ingen profet etter Muhammed. Men lederrollen, blir det hevdet, den var klar, med autoritet: til Ali.

Konklusjon

Du spør om en aktuell problemstilling. Jeg har gitt deg et forslag. Resten skal være opp til deg.

Vennlig hilsen
Trond Ali

85380cookie-checkSunni-/shia-islam: Problemstilling