Spørsmål og Svar

Kvinne i islam, giftemål

Spørsmål:

Salam!

Jeg har lest litt i sharia-lover om hva en kones rolle er, og ble skremt. Hvis mannen ber om sex fra kona, MÅ hun ha det. Hun har ingen valg, men hun må ha det så lenge hun ikke er syk. Hva om en dame er trøtt, sliten, ikke glad i han hun er gift med? Hva om hun er i et tvunget ekteskap?  Jeg fant også noen vers som sier at englene vil bli sure på henne om hun ikke vil det.

Jeg leste i al-Bukhari noe med Abu Hurayrah som kilde, om at det er påbudt for en kone å lyde sin mann, om han ønsker henne til sengen, og at det er synd om hun nekter. Og englene skal bli sinte.

Har ikke kvinner rett til å si nei? Er vi maskiner som skal ligge under menn, og når han vil, må kona hans komme og gi han det han ønsker? Har ikke en kone rett til å ta noen valg?

Så leste jeg noe om at mannen kan slå sin kone! Er det sant? Sier islam det? Jeg ble veldig trist og lei meg.

Er dette sant: “As to those women on whose part you see ill‑conduct, admonish them (first), (next) refuse to share their beds, (and last) beat them (lightly, if it is useful); but if they return to obedience, seek not against them means (of annoyance”

Jeg er selv i et tvangsekteskap. Jeg har gjort nikah, men er slett ikke glad i han jeg er gift med og vil verken snakke med eller se han. Han bor fortsatt i det som er hjemlandet vårt, langt borte. Jeg gråter hver natt og har vondt i hodet. Jeg blir tvunget til å elske han av foreldrene mine, men mitt hjerte liker han ikke.

Jeg har ikke rett til å skille meg heller, for da kommer hele slekta til å være mot meg fordi æren vår vil være ødelagt. Familien vil skamme seg over meg. Alt er blitt forandret etter at jeg måtte inn i dette forholdet. Jeg har ikke et liv lenger. Jeg kan ikke bestemme noe, jeg må gjøre alt for han. Jeg vil studere videre, men får hver dag kjeft om at det ikke er noen vits i det og at jeg må finne meg en jobb slik at han kan komme i Norge.

Jeg gråter om natta, og ingen vet det. Han gutten er ikke den jeg ville ha. Jeg ville ha en gutt som var glad i sitt hjemland, en som elsket sine besteforeldre og en som var utdannet. Har ikke jeg rett til å drømme? Jeg har mistet alt håp for livet og ønsker å dø hverdag. Jeg har begynt å ha tanker om selvmord for jeg kan ikke tenke meg å leve med han. Det er bare Allah som hører på meg, ingen andre.

Jeg får ofte hørt i familien min at jenter er tungt å ha, og at det er mange vanskeligheter med dem. Jeg visste ikke at det å være hunkjønn, var så ille.

Ingen kan tvinge noen til å elske, det går ikke. Han ringer meg og sier at kvinner skal være bare på kjøkkenet, og det går ikke an å finne jobb her uansett.

Jeg er lei av livet. Min far bare håner og ler av meg. Jeg har aldri tatt noen valg i livet. Jeg anstrenger meg for familien, men likevel skammer de seg over meg. De skammer seg fordi jeg drømmer om utdanning og jobb et dette landet. Jeg vet at jeg er en dårlig datter, og jeg vil bli bedre. Jeg vet ikke hvordan. Jeg bruker hijab og sjal. Har aldri gjort noe haram i mitt liv, men det eneste gale jeg har gjort er at jeg avviser han jeg har gjort nikah med. Bare for familien og deres ære slaktet jeg meg, men jeg blir sett på som en dårlig datter for det.

Er det noen dua for å dø fort for islams skyld? Jeg har lett overalt for en slik dua, men jeg finner det ikke. Jeg har ingen venner å snakke med. Jeg ønsker å bli kvitt denne verdenen så fort som mulig. Jeg blir trist av å lese om en kones plikter, for jeg vet at jeg ikke kan oppfyller dem. Jeg har nok skaffet med billett til helvete ved å være dårlig kone, som er mot sin mann.

Be Allah hjelpe meg og gi meg en dua som jeg kan lese hele tida, slik at jeg dør for Allahs skyld.


Svar:

Salam!

Takk for din mail. Jeg skal prøve å svare deg.

Verdig liv
Jeg tror du er en fin kvinne som vil leve et verdig liv! Og det er bra! Du har rett til det i Islam! Islam vil vi skal være stolte, sterke, tålmodige og frie mennesker som også i vanskelige tider beholder vår tro på Allah. Ja, vi mennesker ble faktisk skapt som Allahs “stedfortredere” på jorda! Vi skal være verdige, bevisste og sterke. Jeg tror du er en slik person.

Vansker
Men du lever i store vanskeligheter. Personer rundt gjør deg mye vondt. Dette er deres ansvar, ikke ditt! Du skal leve ditt liv slik du synes det er riktig; det er Allahs vilje! Du har rett til et godt liv! Vi har det alle, i Islam.

Vanskeligheter kan bli veldig store. Så store at vi nesten vil dø. Da må vi tenke etter: Er det noen vanskeligheter vi kan løse? Er det noe vi kan gjøre?

Islam
Nå det gjelder deg: Du har lært mye galt om Islam! Det er mange andre også som har gjort det. De lærer om gamle tradisjoner, fordommer, regler – som egentlig ikke gjelder! De lærer om stor undertrykking av kvinner – som mange tror det er slik det skal være, men som er uriktig og alvorlig galt! Det er ikke Islam! La oss ta noen eksempler:

Kvinner
Hvis mannen ber kona om sex, så er det opp til kona å si ja eller nei, spør du. Det er konas valg! Ingen kan tvinge henne. Hun er et fritt menneske som skal gjøre sine egne valg. Det er slik mennesket ble skapt, mann og kvinne som er likeverdige. Ingen kan tvinge den andre. Islam setter mann og kvinne likt.

Det er riktignok en tradisjon i manns-dominerte samfunn – og i “islamske samfunn” – at mannen skal dominere og bestemme og kunne kreve sex når han vil. Noen menn vil ha det slik. Men det er ikke Islam.

Engler blir ikke sure om kvinner sier nei! Kvinner er selvstendige og frie og kan bestemme selv. Å hevde noe annet, er ikke Islam. Englene vet det.

Tradisjoner
Det er riktig at det er tradisjoner og såkalte “hadith” som støtter manns-sjåvinistisk tenkning. Slikt er blitt skapt i historien. Men vi skal ikke lytte til det. Av alle samlete “hadither” er det bare et fåtall som er virkelige autentiske! Vi skal heller gå til Koranen, der er Islam virkelig forklart! Mange “hadith`er” er dessuten selvmotsigende og strir mot hverandre. Ikke er de kloke heller. De fleste er konstruert, laget! I århundrer etter Profeten.

Du refererer til noen slike, som av Abu Hurayrah. Men vi skal ikke stole på ham. Selv i al-Bukhari kommer tvilen fram, der det står: “Folk sa at Abu Hurayra fortalte for mange hadith’er”. (Bukhari, Sahi, volume 1, p.34.) Han var ikke til å stole på, Abu Hurayrah! Det er best å holde seg til Koranen.

Å slå?
Du spør: Kan mannen slå sin kone? Svaret er nei! Profet Muhammed som er alle muslimers ideal, slo aldri en kvinne eller kone! Det skal menn lære av. Men det er et vers i Koranen som ofte blir misforstått. Det gjelder vers 4,34 med det arabiske ordet daraba. Ordet finnes flere steder i Koranen med forskjellig betydning, fra å “omfavne” til å “slå”. Eksempler på betydninger av ordet i Koranen er: å reise, forlate, beklage, vise eksempel, overse, dekke til, bedekke, forklare.

Hvordan skal ordet riktig tolkes? Noen tradisjonelle og “blinde” sier “slå” – men andre sier å «forlate», «gå ut av (ekteskapet)», «vise et eksempel». For: å “slå” er aldri riktig! Men om det meste går galt, at man eventuelt «skiller seg».

Ekteskap
Du har gjort nikah, bekreftet ekteskapet. Men du har gjort det under tvang; du er i et tvangsekteskap. Da gjelder egentlig ikke nikah, du er ikke virkelig islamsk gift.

Du er egentlig ikke gift, men i et tvangsforhold. Du skriver: “Har aldri gjort noe haram i mitt liv, men det eneste gale jeg har gjort er at jeg avviser han jeg har gjort nikah med. Bare for familien og deres ære slaktet jeg meg, men jeg blir sett på som en dårlig datter for det.”

Du er ikke islamsk gift. Familien din rundt deg har pålagt deg en løgn. Og det er deres ansvar. Du protesterer i ditt hjerte og vil ikke godta det. Det har du rett til i Islam.

Valg
Du skal stå fritt. Islam sier du skal velge, og være fri! Du skal leve et liv som du velger selv. Et godt, rettskaffent og verdig liv, ja visst! Det er du som må finne ut av det.

Hva skal du så gjøre? Det er egentlig ikke for meg å svare. Men vit at Allah er med deg! Han skal ikke dømme deg for det andre har gjort – og gjør – med deg! Det skal være deres ansvar.

Du kan skille deg! Islam gir deg rett til det. Du vil få konflikt med din familie. Men noen ganger kan det være nødvendig. Det finnes folk som vil hjelpe deg, Med sted å bo, studier og annet. Det blir et alvorlig valg.

Du kan velge å fortsette i det live du har, og håpe det skal forbedre seg. Det kan være håp om det. Bare Allah vet. For deg blir det også et alvorlig valg.

Hvor lenge har situasjonen du er i, vart? Veldig lenge, eller for en kortere tid? Kan du være i en «bølgedal» av problemer nå og så kan det gå oppover igjen, mot litt lysere tider? Det er klokt å tenke etter.

Slett ikke «helvete»
Uansett hva du velger, venn, så har du slett ikke “skaffet deg en billett til helvete”, slik du skriver! Slett ikke! Men løft ditt hode, prøv å ikke la deg tynge av så mange byrder og tanker. Er det ikke noen lyspunkter? Jeg tror at de skal komme.

Døden
Tenk ikke på å ville dø! Allah har gitt deg livet. Vi lærer i Islam at mennesker kan gjøre seg tanker og meninger, men det er Allah som vet best! Alle ble skapt i en mening. Det er best at man stoler på Allah.

Verdig liv
Jeg takker igjen for din mail; fra en fin kvinne, mener jeg, som vil leve et verdig liv. Det synes jeg også du skal! Jeg har prøvd å svare deg, og tar gjerne en samtale med deg. Jeg kjenner en fornuftig imam som kanskje også kan hjelpe. Hører gjerne fra deg.

Vennlig hilsen
Trond Ali

85670cookie-checkKvinne i islam, giftemål