Palestina og Israel

Tale ved en demonstrasjon

Kjære venner!

* Dette er en demonstrasjon – mot krig! Mot den krigen som kan komme om Israel angriper Gaza. Israelske tanks, støttet av krigshelikoptre og bulldosere, vil da rulle inn over Gaza by, et av de fattigste og tettest befolkete områder i verden, og på nytt spre død og ødeleggelese.

– Slik de israelske styrkene gjorde i Jenin! Der begikk Israel åpenbare krigsforbrytelser. Hele boligområder ble jevnet med jorda. Sivile ble meid ned, brukt som skjold, og stilt opp i gatene og skutt. For deretter å bli nektet hjelp.

Nye krigsforbrytelser, israelske krigsforbrytelser, kan vente oss, også i Gaza.

* Dette er en demonstrasjon – mot okkupasjon! Israel står i Palestina som okkupantmakt. Mer enn 70 % av det opprinnelige Palestina er i dag tatt over av Israel. Israel har også tatt, ja innlemmet, Jerusalem, den hellige byen, symbolet på fellesskap og samhørighet mellom de store religionene i verden.

Både Øst-Jerusalem og Vest-Jerusalem er okkupert – av Israel – slik store deler av Vestbredden og Gaza også er det. Konflikten i dag er betinget i denne okkupasjonen! Israel som okkupantmakt, står mot palestinerne, som er okkupert! Vi er på palestinernes side!

* Dette er en demonstrasjon – for rettferdighet! Rettferdighet, kjære venner, er objektiv, sett i forhold til vedtatte normer. Å okkupere et land, er urettferdig! Etnisk rensing, bevisst og målrettet befolkningsforflytting, er urettferdig! Å undertrykke et folk, og nekte et nasjonale rettigheter, er urettferdig! Men Israel er ansvarlig for dette.

Israel okkuperer, forflytter folk, driver etnisk rensing, og undertrykker folk, palestinerne, som er offer for denne urettferdighet!

* Dette er en demonstrasjon, kjære venner, – for fred! For en rettferdig fred. Der palestinerne har gjenvunnet sine rettigheter, fått tilbake land og eiendeler, og der flyktningene har fått vende tilbake!

En fred som også innebærer at jøder, kristne og muslimer – og for den saks skyld også ikke-troende, eller troende på politiske systemer, alle gis de samme rettigheter, uten den eksklusivitet, og vi kan føye til, den aggressivitet, som er knyttet til Israel.

* Samlet blir da dette en demonstrasjon for palestinerne, kjære venner, som er den okkuperte, den fordrevne og den undertrykte part! Og mot Israel – okkupant, fordriver og aggressor!

Derfor disse paroler:

– Støtt palestinerne!

– Stans Israel!

17140cookie-checkTale ved en demonstrasjon