Iran

Tendensiøs journalistikk

Nå skjer det ting i Iran, med tusener av mennesker i gatene. Noen er for og andre mot, landets styre. De som er mot styret har fått omfattende pressedekning, med bilder, sympatierklæringer og kommentarer. Mens de andre som er for styret, overhode ikke blir nevnt.


For noen dager siden var de siste samlet til store demonstrasjoner, med hundretusener i Teherans gater (ifølge International Herald Tribune). Men så langt ikke et ord om dette i norske aviser, og heller ikke i Aftenposten.

Hvem demonstrerer mot styret? De fleste er enige om dette: Det er i hovedsak radikale unge og et større antall studenter, med tilhold i hovedstaden Teheran. Det er disse som har dominert i gatene. Noen omtaler dem riktignok som ?folket?, som da skal være mot ?regimet?. Men det virkelige folket i Iran er andre: de brede lag av arbeidere og bønder, fattige landarbeidere, troende kvinner og menn som de fleste har tilhold på landet. De er ikke i studentenes demonstrasjoner.

Men mange av dem ? med revolusjonære og militante, intellektuelle og andre ? var i motdemonstrasjonene, nå for noen dager siden, de som ikke ble nevnt i avisene. De støtter det iranske, islamske styret. Avisene må fortelle om det.

22130cookie-checkTendensiøs journalistikk