Palestina og Israel

‘Tja’ til tortur

Jeg har trodd at ?alle? er mot tortur, helt siden jeg en gang på 70-tallet arbeidet som frivillig lege i en palestinsk flyktningeleir i Jordan, og så denne underlige personen i leirens utkant; en ung palestinsk mann i 20-årene som gikk fram og tilbake ved et gjerde, time etter time, dag etter dag, og alltid like taus, så lenge jeg var der. Folk sa han var blitt ?gal?, etter å ha vært fanget og torturert i Israel. Tortur er ubegripelig; at det går an, tenkte jeg lenge deretter. Og mente det var et allment syn.

I lang tid ble dette bekreftet, i omtalen av tortur hos ?andre?; stater og voldelige grupper som sto langt fra oss. Vi hadde dessuten våre egne erfaringer, fra den gangen Norge var okkupert, og norske patrioter ble torturert. Dette ble nedtegnet i rettsoppgjøret.

?Neddykking i kaldt vann?, het det, hørte til ?standardmetodene i Gestapo? og ble regnet som ?særlig angstskapende?. Dette ?torturmiddel? ble gjerne brukt slik: Vann ble fylt i et badekar. Så ble fangen ?lempet opp i badekaret og dukket under gjentatte ganger. Dersom han søkte å holde pusten ble han stundom dunket i mellomgulvet. Mellom hver dukkert ble det stillet spørsmål til ham?. (Johs. Andenæs: Det vanskelige oppgjøret. Tanum-Norli 1979.) For slike handlinger ble torturister dømt.

Nå bruker USA den samme metoden! Og protestene er beskjedne. Neddykking i vann, eller ?simulert drukning?, er legitimert av blant andre CIA, som anvender dette torturmiddel mot dem som mistenkes for terroraksjoner.

Om en slik anklaget leser vi dette: ?Han oppgis å ha imponert de som forhørte ham ved å holde ut mer enn to minutter, før han bønnfalte om å få tilstå. De fleste kan ikke utholde simulert drukning mer enn 20 til 30 sekunder.? (The Sunday Telegraph, 7. desember 2008).

Blir dette en slag ?konkurranse?? Tar vi så lett på tortur, når vi selv (eller våre venner) bedriver den? Igjen: Hvem protesterer?

Men sikkert kommer det protester nå, med en rapport som er blir offentliggjort av en amerikansk senatskomite. Rapporten viser til ?overgrep, tortur og død? i fengsler drevet av amerikanske militære og etterretningstjenester (International Herald Tribune, 19. desember 2008). Her dreier det seg om mer en simulert drukning. Det snakkes om tortur og død.

Har vi likevel en viss forståelse for det, når det gjelder ?våre? venner, i en krig som også angår ?oss?? Sier vi?tja? til tortur?

21180cookie-check‘Tja’ til tortur