Palestina og Israel

Motstandens omkostninger

Palestinerne, under okkupasjon ? i Gaza og på Vestbredden ? fører frigjøringskamp. De er okkupert; av Israel. Palestinerne i Gaza er også det, selv om israelske soldater inntil nå nettopp, var trukket ut av Gaza.


Israel har hele tiden hatt full kontroll over alle grenseoverganger, over luftrommet og over alle andre sikkerhetsforanstaltninger som har gjeldt for Gaza. De har oppretthold en brutal blokade, som har hindre mat, medisiner og andre forsyninger i å slippe inn i området. Etter internasjonal rett har også Gaza hele tiden vært under israelsk okkupasjon. Slik som Vestbredden er det.

Palestinerne under okkupasjon har rett til å føre frigjøringskamp, inkludert med væpnete midler. Også FNs hovedforsamling har slått fast det.


Motstandskamp nødvendig

Det er rettferdig å bedrive motstandskamp. Det er også nødvendig ? for at ikke okkupasjon og undertrykkelse skal sementeres, bli ?satt? og varig, så okkupantmakten får konsolidert sine stillinger, og på sikt blir i stand til å definere hva enderesultatet av okkupasjonen skal bli. De okkuperte må vise motstand, demonstrere styrke for å komme i en bedre stilling ? også med hensyn til eventuelle forhandlinger. Forblir de en svak part, vil sluttresultatet ? også av forhandlinger ? bli diktat; den sterkes diktat. De undertrykte må vise motstand og demonstrere styrke, for å kunne vinne frem ? også i tilfelle forhandlinger.

Motstandskamp under okkupasjon koster. Den sterke, okkupanten, vil slå tilbake ? i blant med voldsomme midler, slik som Israel i Gaza nå. Er motstanden verd det?

Omkring dette spørsmålet pågår nå en debatt her hjemme, med utgangspunkt i hjemmefrontens motstandskamp under den tyske okkupasjonen her hos oss. Noe har pekt på følgende: For hver hjemmefront-aksjon i Norge kunne tyskerne henrette mange sivile norske borgere som ?straff?. Noen kunne bli sendt til dødsleire. Hus ble sprengt som ?gjengjeld?, ja, til slutt ble byer brent. Var motstanden verdt det, har man spurt.

Ja, motstanden var verdt det! I dag er vi stolte over hjemmefronten, til tross for de mange represalier, fra den tyske okkupantmakten, som motstanden resulterte i.

Det er rettferdig ? og nødvendig ? å gjøre motstand, også for palestinerne! Selv når okkupantmakten, Israel, tyr til de mest brutale gjengjeldelser. Som nå, med massakre og invasjon.

Hamas sine hjemmelagte raketter, rettet inn mot Israel, forårsaket liten skade. Andre av deres motstandsaksjoner har gjort det samme. Men motstanden holdes i hevd! Det er nødvendig ? og det er rettferdig ? å yte motstand. Palestinerne bringer videre den lærdommen.

21200cookie-checkMotstandens omkostninger