Veiledninger

Tro

Profeten sa:
Vis Gud og Hans profet all ære. Elsk andre i Guds navn. Frykt det ikke å tro, som Ilden. Da blir dere velsignet og tilgitt.

Profeten sa:
Dere skal bekjempe urett med handling. I hvert fall må dere protestere. Bare å avvise urett i sitt hjerte, er uttrykk for den svakeste tro.

Profeten sa:
Å leve enkelt er et spørsmål om tro.

Profeten sa:
Den kommer til Paradis som i handling viser han tror at det er ingen annen gud enn Gud og Muhammad er Hans tjener og sendebud, at Jesus er Hans tjener, sendebud og ord som Han formet i Maria av Sin Ånd, og at Himmel og Helvete finnes.

Profeten sa:
Ærbarhet og tro går sammen. Mangler én, går den andre tapt.

Profeten sa:
Sannhet står ikke mot tro.

Profeten sa:
Glem det som gir tvil, og hold fast ved alt som gir tro.

Profeten sa:
Unge mann, jeg gir deg et godt råd. Tro på Gud, og Han er med deg, Han står ved din side! Spør Ham om det du trenger, for Han kan gi hjelp.
Andre er til nytte om Han vil, og skader hvis Han ønsker. Lytt til hva jeg sier, for valget er ditt.

Profeten sa:
Folket av mitt hus (ahl al-bait) er å sammenlikne med Noahs ark. Den som går ombord i Arken blir reddet, mens den som holder seg borte vil drukne.

Profeten sa:
Al-Mahdi (det vil si: ‘Den opplyste’, som skal framstå ved tidens slutt) er etterkommer av meg ved Fatimas sønner.

16020cookie-checkTro