Spørsmål og Svar

Å tolke Koranen

Spørsmål:

Hei,

Jeg har problem med å skjønne hva det betyr å tolke Koranen og hadith’ene.

For et par måneder siden hadde vi om islam på skolen. Da vi diskuterte kvinnesynet i islam, snakket læreren om tvangsekteskap, omskjæring av jenter og det å slå kona si. Men jeg sa til henne at alt dette var forbudt i islam, men at det er mange muslimer som ikke følger Koranen og følger sin gamle kultur, og at alt de vet om islam er de fem søylene.

Men hun vil ikke høre på meg, og sa «det er opp til hver enkelt hvordan de tolker Koranen», og «det er ikke sikkert at din tro er det som er rett. Andre muslimer har andre tro enn det du har, men de mener at de har rett. Mange kvinner bruker ikke hijab, men de mener at de er gode muslimer.»!

Altså, jeg skjønner ikke hva hun mener med tolking! Hvis Koranen sier at det er ikke lov med tvangsekteskap og at kvinner har like rettigheter som menn, kan absolutt ingen muslim komme å si «joo, det er lov med tvangsekteskap»!


Svar:

Hei, og takk for mail.

For det første vil jeg si at læreren din bør ha kunnskap om Koranen før hun sier noe om den i det hele tatt. For det står ingen ting i Koranen om tvangsekteskap, omskjæring av jenter og den slags! Men det er riktig som du sier, at kvinner har like rettigheter som menn, det følger av Koranen. Da blir tvangsekteskap, omskjæring av kvinner osv. forbudt.

Tolkning i Koranen
Det er enkelte ord i Koranen som kan bety flere ting. Da må vi hente fram den betydningen som passer best i sammenhengen. Og som passer best til Koranen som helhet. Det gjelder ord som for eksempel å «slå», og en del andre ord som brukes. Koranen sier: «Les Koranen, og hent fram det beste i den»! Vi må velge ord, og bruke forstand!

Et arabisk ord i Koranen kan betyd både å «slå», «omfavne», «elske» og «skille lag». Hvilken betydning å velge? Vi må se hva Koranen sier og som samsvarer med helheten i den, og passer til vår tid.
I Koranen er det også billedlige fortellinger som vi må finne innholdet i! Igjen må vi tenke og tolke.

Tolkning i Bibelen
Vi finner det samme i Bibelen. Vi må tolke og forstå. Ta dette eksempel fra Bibelen, som sier Jesus sa:

«Om ditt høyre øye frister deg, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. Og dersom din høyre hånd frister deg, da hugg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme kommer i helvete». (Matteus 5,29-30.)

Skal vi ta dette bokstavelig? At om ditt øye frister deg – du ser kanskje på noe ulovlig, så skal du rive det ut og kaste det fra deg? Eller om din hånd frister deg – du får kanskje lyst til å stjele noe, så er det bedre å hugge den av å kaste den fra deg? For det er jo det som står!

Nei, dette er nok symbolsk, for avvise det som er forbudt! Men det skal ikke tas bokstavelig. Det må tolkes, og riktig mening forstås.

Ta et eksempel til, fortsatt fra Bibelen, som siterer Jesus slik:
«Dere må ikke tro jeg er kommet for å gi fred på jorden; jeg er ikke kommet for å gi fred, men sverd.» (Matteus 10,34.)

Altså: Skal de som følger Jesus, ikke først og fremst arbeide for fred, men i stedet gripe til sverdet? Og om nødvendig fremme vold og kriger? For det er vel det som står?

Igjen er det symbolsk! Det må tolkes, hva som menes med det! Selv om også kristne har brukt utsagnet til konflikter og krig.

Tolkning av tekster
Det kan i mange bøker være mangfoldighet i tekster. Noen ganger er det tilsiktet, det er kanskje billedlig formulert eller uttrykke flertydighet ved ord. Det må vi være åpne for! Lese Koranen og ta «det beste» i den!

Læreren burde forstå det!

20970cookie-checkÅ tolke Koranen
Tags