Palestina og Israel

Aftenposten: Feilinformasjon om fred

Under vignetten «Innsikt søndag» (Aftenposten 18. august) skriver journalist Halvor Tjønn om «20-årskrigen for fred», som han kaller den, konflikten «Israel-Palestina», men uten å gi leseren forståelse av hva krigen egentlig dreier seg om.


Han beveger seg hele tiden på overflaten, og gjengir kun de synspunkter, om konfliktens vesen, som vi er blitt vant til å høre. Og som blir ansett som politisk korrekte. Men som ikke nødvendigvis bidrar til innsikt.

Ta det palestinske flyktningeproblemet, om 700.000 ? 800.000 palestinske arabere, muslimer, men også noen kristne, som ble drevet bort fra sitt palestinske hjemland for å gi plass for den nye staten Israel, og som stadig ønsker å vende tilbake – Tjønn fremstiller det som et Arafats problem! Men det er faktisk et internasjonalt problem. FN har en rekke ganger slått fast palestinernes rett til å vende tilbake, til jord og eiendommer som de ble fordrevet fra. Mange vil hevde at dette er et grunnproblem i konflikten, noe Tjønn farer lettvint over.

Langt mer kan sies om Tjønns artikkel. Blant annet også dette: Han omtaler ikke med et ord, begrepet sionisme, som er den ideologiske ledetråd for staten Israel. Da lukker han for forståelse av hva denne konflikten dreier seg om. Tjønn skriver nedsettende om Hamas og enkelte andre «ekstremistgrupper», som angivelig motvirker fred.

Vi har nylig hatt besøk her i Oslo, av to representanter for Neturei Karta: Jøder mot sionisme og mot staten Israel. De er nå med på å sende en ambulanse fra Oslo til Gaza, sammen med blant andre undertegnete. De jøder har dette som er slagord: Problemet er ikke Hamas, men sionisme! Det skal være fint om Tjønn vil skrive om det.

Trond Ali Linstad
Innehaver av
Palestinsk Fortjenstmedalje
og Jødisk Ærespris

Se foredrag om Israels karakter.


En ambulanse er gitt i gave fra innbyggere i Oslo, til det palestinske folk.


Ambullansen overrekkes den palestinske ambassadøren til Norge. Gaven er et samarbeidsprosjekt mellom Venner av Jerusalem (Al-Quds) og Ortodokse jøder (Neturei Karta). Ambassadøren er selv en av mange som er fordrevet av sionister, og som idag nektes reise hjem. I følge FN skal han ha rett til dette.


Al Quds-dag, fredag 2. august 2013

25930cookie-checkAftenposten: Feilinformasjon om fred