Palestina og Israel

Annonser og politikk

Jeg ser til min store overraskelse at Klassekampen har trykket tre helsides annonser med oppfordring til å bli medlem i Med Israel for Fred (MIFF). Dette er en sionistisk organisasjon, med helhjertet støtte til staten Israel. Israel selv er en sionistisk stat; den grunnleggende ideologien er sionisme. Og sionisme er, som noen vil huske, av FNs Hovedforsamling blitt betegnet som en form for rasisme (senere annullert ved press fra USA og Israel). Tyrkias statsminister Erdogan karakteriserte nylig på et FN-møte, sionisme som en «forbrytelse mot menneskeheten».


Det gjelder altså annonsene i Klassekampen. Med støtte til en sionistisk organisasjon. Glemt synes palestinernes rett. Men avisas redaktør, Bjørgulv Braanen, skal i etterkant ha prøvd å stanse de nevnte annonser. Han skal ha gjort det av økonomiske (!) grunner; annonseprisen var for lav. Men hvorfor ikke å ta tyren ved hornene? Og avvise annonsene på politisk grunnlag!

Vårt Land har gjort det! Og nå gjelder det en annen annonse. Jeg ville rykke inn en annonse for palestinerne i den avisa. Og jeg hadde på samme vis som i tilfellet Klassekampen, kontakt med annonseakkvisitøren. Han tilbød to innrykk av annonsen, til en pris av kr 4.500,-. Og jeg aksepterte det tilbudet.

Dermed forelå en bindende avtale, mellom Vårt Land og undertegnete. Men så fikk jeg kontrabeskjed: Avisas redaksjon avviste annonsen! De ville ikke trykke den! Annonsen var for kritisk til Israel.

Og hvordan annonsen lød? Den er rykket inn på nytt, i denne avis. Overskrift: Ambulanse til Gaza. (Kan jeg be leseren om støtte?) Det hører med til historien at heller ikke Varden, neppe Dagsavisen og heller ikke Aftenposten, ville trykke annonsen.

Altså: Du slipper ikke til med et politisk synspunkt (her om palestinerne), selv ikke i form av en annonse; du må rope ut budskapet selv! Og det er «presseetisk» godtatt. Klassekampen skulle ha benyttet seg av dette, og avviste den prosionistiske annonsen! Men avisa ble fanget av en inngått avtale.

Jeg hadde en slik avtale med Vårt Land! Og skal etter Klassekampens erfaring, tillate en oppfølging av den.

Trond Ali Linstad
linstad@urtehagen.com
Innehaver av
Palestinsk fortjenstmedalje
Og Jødisk ærespris

25510cookie-checkAnnonser og politikk