Kort Nytt

Bani Saud og Bani Israel (Saud-klanen og Israel-klanen)

De er to klaner: Saudiene og israelittene. Klan er deres naturlige opphav. Begge representerer fremmede regimer i land de har okkuperte. Bani Saud; saudiene, på den arabiske halvøya, og Bani Israel; israelittene, i Palestina.

Historien
Bani Saud er beduiner fra Najd som tok land ved kriger og massedrap. Ideologien deres, kalt wahabisme, fremmer en liknende politikk – hos avleggere som IS, Nusrafront og annet – i dag.

Bani Israel har tatt Palestina. De fleste i klanen kom som kolonialister fra Europa – Øst og Vest, og fra Nord-Amerika. De fordrev den opprinnelige befolkningen fra landet med geværmakt. Ideologien deres, kalt sionisme, fører videre politikken deres i dag.

Bani Saud, Banu Israel og USA
Begge har til felles en sterk tilknytning til USA. Bani Saud er for USA viktig kontantkilde, Bani Israel har USA som samme. Ingen av dem ville kunne overleve uten samarbeid med, og støtte fra USA.

Bani Saud og Banu Israel har ikke offentlig kontakt, men omgår hverandre i det skulte.  Politisk og strategisk har de to sammenfallende interesser i Midtøsten. De er fiender til Midtøstens folk; det er viktig mange må se!

87020cookie-checkBani Saud og Bani Israel (Saud-klanen og Israel-klanen)