Midtøsten

Barbari i Midtøsten

Det finnes ekstremisme i alle ENGINEr systemer; både religiøse og sekulære. Det er ekstremismen som må konfronteres, i den tenkningen som det gjelder! Og spesielt om den blir fysisk, voldelig; og destruktiv for både folk og samfunn.


Religiøs ekstremisme
Glem i denne sammenheng heller ikke Israel! En jødisk stat, sies det, som terrorbomber Gaza! Tusentall kvinner og barn er blitt livsvarig skadet, eller drept. Er dette gjengs «jødisk» handling! Eller forholder vi oss til ekstremisme; jødisk ekstremisme? Som vi må ta stilling til? Og så var det dette med islam.

IS
IS? Skrekk og gru! IS har med sin brutaliteter og villskap, skremt de fleste av oss! Men IS har ingenting ? og det er viktige å påpeke ? med islam å gjøre! Ekstremisme; blind ekstremisme er hva de står de for! Det har ført dem langt bort fra religionen.

De mener å skulle gjenskape en historisk tilstand som angivelig eksisterte for mange hundre år siden, under profeten Mohammed (fred med ham). Men profeten, og Koranen, taler mot alt IS står for! Start gjerne med dette, at selve utgangspunktet til IS er galt, om å gjenopprette et samfunn og lover fra hundrer av år tilbake! Koranen sier: «Det er en lov for hver tidsepoke!» (Koranen 13,38) Vi lever i vår tid! Og må finne lover for den. I vårt eget samfunn.

Da er det lov å bruke hodet! Koranen oppfordrer til det. Den sier: «Den ynkeligste av alle Guds skapninger er (?) den som ikke bruker sin forstand!» (8,22) Det går an å tenke etter! Og også – fordømme de kriminelle handlinger, som IS står for.

Tvang for konvertering
IS tvinger folk til å konvertere. Eller truer med å drepe dem. Det er selvsagt galskap! Og helt i strid med islam. Det er Gud, sier Koranen, som har villet mangfold i tro! «Hadde Gud ønsket det», står det, «ville Han ha gjort dere til ett samfunn». (5,48). Altså: IS overgår Gud!

Og Gud vil inkludere! Koranen sier: «Muslimene, jødene, de kristne, og de som følger andre religioner («sabeerne») ? hver den som tror på Gud og den siste dagen og gjør det som er rett, skal ha sin belønning hos Den høye! De skal verken frykte eller sørge.» (2,62) IS i strid med Gud, dreper dem!

Mer om tvang og konvertering. Koranen spør: «Mener dere å kunne tvinge folk til å tro?» Den sier: «Ingen kan tro uten at Gud vil!» (10, 100-101) IS forgriper seg mot Gud, med tvang!

Koranen er klar! Den sier: «Det skal ikke være tvang i troen!» (2,256) Og videre: «La den som vil tro, gjøre det! Og la den som ikke vil tro, også gjøre det! (18,29) Til irettesettelse, også for IS.

Ikke-troende
IS definerer selv ikke-troende, og dreper dem! Igjen: Kriminelt! Og lang bortenfor hva Koranen sier! Den fremhever at om noen står frem som troende, så skal man ikke avvise dem! «Si ikke til noen som hilser med ønske om fred, at de er ?ikke-troende?». (4, 94). Mens IS massakrerer dem, de andre troende; shia-muslimer, sunni-muslimer, kristne, andre!

Brutaliteter og massakre
Brutalitet er IS sitt varemerke! De har glemt hva Koranen sier: «Vær tolerante, og veiled i det gode!» (7.199) Vår stamfar og profet Abraham, sier Koranen, var «bløthjertet og tilgivende.».(9,114) IS står langt fra ham!

IS skyter folk, tilfeldig og vilkårlig. Har de glemt det Koranen sier, at å drepe en uskyldig er som «å drepe hele menneskeheten»? (5,32)

Kvinner på slavemarked
De selger kvinner på slavemarked? La oss minne om hva Koranen sier: «Gud elsker dem som gjør det gode!» (3,134) IS står langt fra det.

Og til innholdet i den relasjonen; mellom mann og kvinne: «Blant Guds tegn er at Han skapte partnere til dere, for å leve med dem i harmoni! Han forordnet kjærlighet og vennskap mellom dere!». (30,21) Det avviser ethvert «kvinnemarked».

Tosker
«Dere skal fremme toleranse, styrke rettferd – og unngå tosker», sier Koranen.» (7,199) IS er mer enn tosker ? de er hensynsløse kriminelle! Best, så visst, å unngå dem! Nei, mer enn det: å stanse dem! Disse ekstremister! I religionens navn.

27190cookie-checkBarbari i Midtøsten