Betenkninger til en fredspris – Shirin Ebadi

Betenkninger til en fredspris – Shirin Ebadi