Palestina og Israel

Blokaden må heves

Den midlertidige våpenhvilen i Gaza synes å holde. Dette inntil videre. Det blir ingen langvarig løsning. Egentlig løser det lite.


Det er okkupasjonen som er problemet! Okkupasjonen, og Israels blokade. For Gaza er stadig okkupert, av Israel ? og det med den tilhørende blokaden: Som det er påtrengende å få hevet.

Det er okkupasjonen som er problemet! Okkupasjonen, og Israels blokade. For Gaza er stadig okkupert, av Israel ? og det med den tilhørende blokaden: Som det er påtrengende å få hevet.

Det er også kravet til Hamas, og andre organisasjoner ? som talsmenn for befolkningen i Gaza. Levevilkårene må bedres. Blokaden er blitt brukt ? og brukes, av Israel ? som kollektiv avstraffing av Gazas befolkning, for at befolkningen er standhaftig og i protest mot okkupasjonen.

Israels blokade
Israels blokade av Gaza er i strid med internasjonal lov og menneskeretts konvensjoner. Det er en blokade «uten medlidenhet, og som stenger folk inne i et fengsel, der de fleste ikke har begått noen forbrytelse annet enn at de er palestinere» (Robert Fisk).

Oxfam, Amnesty International og EU har fordømt blokaden som kollektiv avstraffing. Tidligere amerikansk president Jimmy Carter har kalt blokaden en «forbrytelse, en grusomhet og en avskyelig handling». Og erkebiskop Desmond Tutu, tidligere vinner av Nobels fredspris, har fordømt «den stillhet og delaktighet» som tillater blokaden fortsatt å bestå.

Blokaden av Gaza, som har pågått over flere år, har ført til «en stadig forverring av ernæringstilstanden», for opptil 70 prosent av Gazas befolkning. Folk flest har måttet skjære matutgifter ned til et minimum for å overleve. (Rapport fra Det internasjonale Røde Kors, 2008.) Slik er det stadig.

Motstand som reaksjon
John Dugard, FNs spesielle rapportør om palestinske rettigheter i Israels okkuperte områder, har i en rapport beskrevet palestinsk motstand som den «uunngåelige konsekvens» av Israels okkupasjon og lover som likner på apartheid, og som «må bli forstått som et smertefullt, men nødvendig resultat av kolonialisme, apartheid og okkupasjon». (The Guardian 6. mars 2008.)

Blokaden må heves, en midlertidig våpenhvile er ikke nok.

27130cookie-checkBlokaden må heves