Spørsmål og Svar

Bønn. Hvem har lært oss dem?

Spørsmål:

Assalaam aleikum!
For det første vil jeg si at dere har en veldig fin og nyttig side, som er oss unge muslimer mye til hjelp.

Religionslæreren min sa idag at kristne munker og nonner ber bønn fem ganger om dagen. Og siden Hazrat Muhammad (saw) var i kontakt med kristne fra Syria, ble han inspirert av dette, og videreførte tradisjonen i Islam.

Slik jeg har oppfattet det fikk Hazrat Muhammad (saw) bønnene da han besøkte himmelen, den natten som heter Shab-e-Mairaaj. Han fikk pålegg om 50 daglige bønner av Allah. Så møtte han Hazrat Mosa, som sa det var for mye for folket, slik at Mohammed (saw) dro tilbake til Allah, og fikk det redusert til 5. Hazrat Mosa mente fortsatt at det var for mange.

Hva sier Koranen om dette, og hvor står det omtalt?

På forhånd takk!


Svar:

Assalaam aleikum!

Takk for spørsmål.

Først om hvor ofte munker og nonner ber. Det vet jeg lite om. Men det er interessant det religionslæreren din sier, om at de kanskje overholder fem daglige bønner.

Betyr i så fall det at muslimer har "tatt over" det fra kristne? Eller er forklaringen en annen, nemlig at Gud (Allah) fra begynnelsen forordnet det slik?

Mye tyder på det siste. Gud ga regler om hvordan, og hvor ofte, folk skal be. De fulgte det fra først av i Bibelen, men senere har det "glidd ut". Muslimer holder fast ved det.

Her er noen eksempler fra Bibelen:

Flere bønner om dagen. "Fra solen står opp, til den går ned, skal Herrens navn prises." (Salmene 113,3)

Bønn til fastsatt tid. "Peter og Johannes gikk en dag opp til templet ved den niende time, som er bønnetime." ( Apostlenes gjerninger 3,1)

Bønn med løftete hender. "Salomo (…) reiste seg opp foran Herrens alter, der han hadde ligget på kne med hendene utbredt mot himmelen." (1. Kongebok 8,54)

Rituell vask før bønn. "Moses, Aron og hans sønner vasket hendene og føttene. Når de skulle gå inn i møteteltet og tre fram for alteret, vasket de seg, slik som Herren hadde befalt Moses." ( 2. Mosebok 40,31-32) "Paulus tok mennene med seg og lot seg rense sammen med dem dagen etter. Så gikk an til tempelet (…)" (Apostlenes gjerninger 21,26)

Ta av skoene før bønn. "Da sa Gud: ‘Kom ikke nærmere! Ta dine sko av deg! For det stedet du står på, er hellig jord’" (2. mosebok 3,5. Se også Apostlenes gjerninger 7,33 og Josva 5,15)

Å bøye seg, og knele under bønn. "Kom, vi vil bøye oss og tilbe, bøye kne for Herren, vår skaper." (Salmene 95,6) "Og Elia gikk på toppen av Karmel og bøyde seg mot jorden med ansiktet mellom knærne. " (1. Kongebok 18,42)

Slik ba man fra begynnelsen slik muslimer gjør. For Gud kanskje ville det slik. Andre har funnet nye former, mens muslimene kan være de opprinnelige tro.

Hvem lærte Muhammad å be? Det gjorde vel engelen Gabriel. Men loven var det Muhammad fikk, i fortellingen du viser til.

Antall daglige bønner var femti, som ble redusert til fem. Den fortellingen står ikke i Koranen, men er å regne som hadith. (Vi har gjengitt det et annen sted på denne hjemmesiden.)

19490cookie-checkBønn. Hvem har lært oss dem?