Iran

“Det internasjonale samfunn” og Iran

Den britiske avisen Financial Times hadde for noen dager siden en i øyenfallende overskrift på første side der det het: StatoilHydro bøyer seg for amerikansk press og lover å ikke investere i Iran?.  StatoilHydro er, av amerikanske myndigheter, blitt stilt overfor et valg: Selskapet kan enten fortsette med investeringer i Iran, og bli boikottet av amerikanske myndigheter, eller avslutte investeringene i Iran, og i stedet kunne satse på oljeleting i USA, i Mexico-gulfen.  StatoilHydro har valgt det siste.

Det ligger politiske og økonomiske vurderinger til grunn. Og det skal vi merke oss. Det er viktigere for StatoilHydro med nære ?vennskapsbånd? til USA enn å stå på egne ben, og gjøre sine uavhengige vurderinger, slik det utvilsomt også er det for andre internasjonale selskaper, og sikkert for mange land.

Men da skal vi vite at neste gang vi leser om ?verdenssamfunnet? som boikotter Iran, så er det ofte press fra USA som ligger bak.

21030cookie-check“Det internasjonale samfunn” og Iran