Spørsmål og Svar

Har det belegg i Islam?

Spørsmål:

Salam,
Noen har tillagt Profeten (fvmh) dette: Om man skal omskjære kvinner, skal man bare ta litt. Denne påstanden kom fra en ikke-muslim.

Jeg har aldri sett noe om dette, og mener omskjæring av kvinner ikke er lov i Islam. Hva mener dere?


Svar:

Takk for spørsmål.

Vi er enige med deg: Omskjæring av kvinner er ikke lov i Islam! Vi er pålagt av Gud å ta vare på vår helse og vår kropp, og ikke lemleste og ødelegge.

Om seksualitet sier Islam at den er en gave (vel og merke holdt innenfor ekteskapet). Så kjønnslemlestelse er forbudt!

Nå vet vi at mange fortsatt gjør det, dessverre, også i islamske samfunn. Som for eksempel i Egypt. Der den kristne minoriteten forøvrig gjør det samme! Vi kan ikke se bort fra at grupper prøver å finne belegg for det i religionen.

Men de tar feil. Omskjæring av kvinner (kjønnslemlestelse) er en gammel tradisjon, i hvert fall fra før Islams tid. Man har funnet tegn på at gamle egyptere, på Faraos tid, undergikk kjønnslemlestelse.

Så da folk spurte Profeten (fvmh) om dette, er det mulig han har sagt: – Om dere absolutt må skjære, så ta i hvert fall så lite som mulig (slik du har hørt det antydet).

Men selv dette er ytterst tvilsomt! Du vet at mange ting er blitt tillagt Profeten. Ja, så mange som 300 000 utsagn skal være hevdet å komme fra ham. Men ved nærmere undersøkelser gjør mange det ikke likevel. Og slik kan det være med dette, det er et meget "svakt" referert utsagn. Mens kravet om å passe din kropp og helse er sterkt.

Så gjør det! Og bekjemp all omskjæring av kvinner.

20760cookie-checkHar det belegg i Islam?