Kommentarer

Hellig og uhellig vold

Mer enn 8 000 mennesker ble drept! Massakren i Srebrenica er blitt betegnet som «Europas største massemord siden andre verdenskrig», av blant annet Human Rights Watch (8. juli 2010).


En kommentar til Ole Michael Bjørndal, som skriver om «Hellig vold», i VG 18. desember. Dette er mitt utgangspunkt:

«Det største massemord»
Jeg sitter med et avisutklipp og et bilde foran meg, fra den gang serbere massakrerte muslimer i Srebrenica (11. juli 1995). Ofrene for massakren var barn og voksne, av begge kjønn. Mer enn 8 000 mennesker ble drept! Massakren i Srebrenica er blitt betegnet som «Europas største massemord siden andre verdenskrig», av blant annet Human Rights Watch (8. juli 2010).

De to hovedansvarlige for massakren var serberes sterke menn: President Karadzic og general Mladic.

Kristen velsignelse
Bildet jeg har foran meg – fra VG 3. juli 1995 – har denne uthevete billedtekst: «Messe for krigsforbrytere». Bildet viser de to, også kalt «slakterne fra Srebrenica», motta velsignelse fra patriarken Pavle! En kristen velsignelse, altså ? av to massemordere! Og det i denne situasjonen: «I bakgrunnen dundret granater som deres undersåtter sendte avgårde.» (VGs billedtekst.)

Kan kristendommen ha elementer i seg for vold? Slik at man for å forstå terroren i Srebrenica, og fatte «helheten» i den ? slik Bjørndal vil, når det gjelder islamistene ? også må se nærmere på kristendommen? Jesus skal jo ha sagt: «Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.» (Matt. 10,34.) Og – om dem som er avvist av kristendommen, at de skal bli «hugget ned og kastet på ilden».(Matt. 7,19) Det finnes dem som har tatt seg til rette med det!

For kristendom har vel, historisk sett, satt farge til noen av de mest omfattende kriger i Europa. I tillegg til sekulært baserte krigen ? «uhellige» kriger, om en vil, med farge av nasjonalisme og fascisme.

Politiske og økonomiske forhold
Bjørndal skriver at for en «utenforstående» som han selv, er det fullt ut riktig å si at islamisme er en versjon av islam. Kan en «utenforstående» også skrive at det for ham eller henne, er fullt ut riktig å si at kristent-støttet vold, som over nevnt, er knyttet til kristendom?

Min mening er denne: Dvel ikke så mye ved det! Materielle forhold; politiske og økonomiske, er de viktigste årsaker til kriger og vold! Fokus bør være på dét.

27560cookie-checkHellig og uhellig vold