Spørsmål og Svar

Homofili og straff

Spørsmål:

Det har nylig vært homo-parade i Oslo. Der kunne vi se plakater hvor det sto at det er dødsstraff for homofili i flere muslimske land. Stemmer det at homofile får dødsstraff for sin legning i enkelte muslimske land? Hvilke land er dette? Hva sier Koranen, og hva sier Sharia om det?


Svar:

Takk for spørsmål.

Vi kan svare for eksempel slik: Ordene ‘homofili’ eller ‘homoseksualitet’ finnes ikke i Koranen. Det arabiske ordet man forholder seg til, er fahisha, som egentlig betyr: ‘en grovt uanstendig handling’. Homoseksualitet er tradisjonelt lagt inn under det ordet, sammen med andre «uanstendige» handlinger – seksuelle og av annen art.

Når det gjelder ‘straff’ for ‘fahisha’, sier Koranen at slike som begår det, skal ‘lide’ (4,16). Men mange kommentatorer mener det skal være et forhold mellom personen og Gud; altså det gjelder ikke ‘straff’ på jorden.

Hva slags homoseksualitet er fahisha? Vi har tidligere pekt på, her på siden, at historien om Lot – som er Koranens referanse – kan ha dreid seg om en kulturell ytring, der homoseksualitet ble et levevis i et samfunn i forfall. Uavhengig av ‘legning’.

Samtidig sier Koranen at det er galt av menn ‘å gå med lyst til menn i stedet for til kvinner’ (7,81). Det kan referere til kultur, eller være allmenn tale. Enhver får tenke etter. Men i hvert fall: Ingen bør bli kritisert for «legning», uansett religion. Det er min mening.

Hilsen red.

27210cookie-checkHomofili og straff