Spørsmål og Svar

How do you get to paradise? The river of life.

Spørsmål:

(1.) Hvordan kommer man til Paradiset, i følge Koranen, og hvordan er det der?
(2.) Hva er Ilden og jihad?
(3.) Hva er imellom Paradiset og Ilden?


Svar:

(1.) Først, hvordan kommer man til Paradiset? To ting kreves: Tro, og gode handlinger. Hva skal man tro, og hva er gode handlinger? Begge deler er definert i Koranen. Den er det viktig å lese den. Så: Hvordan er det i Paradiset? Paradiset på arabisk, jannah, betyr egentlig hage. Paradiset er som en hage, der man blir i evig glede som en tilkommer. Paradiset er vanskelig å beskrive, det ligger utenfor menneskelig forstand, for vi har ingen erfaringer å vise til. Derfor blir det billedlig omtalt, som en – ja, hage, med kilder og frukter, full av Guds velsignelse.

(2.) Ilden er betegnelsen på Helvete. Noen kommer også dit. For livet er ingen uforpliktende “lek”, vi blir stilt til ansvar for hva vi gjør. Vi kan velge mellom rett og galt, og må ta konsekvensen av det. Hva jihad er, har vi tidligere svart på, så les gjennom andre spørsmål og svar.

(3.) Mellom Himmel og Ilden er et slør, sier Koranen, og over det er en ‘Høyde’ eller ‘Vegg’, der folk vil hilse dem i Paradiset, mens de vil skremmes over dem i Ilden og be Gud om aldri å komme dit!

I Paradiset vil de finne dem som trodde og handlet rett. Og i Ilden dem som gjorde galt, stengte for Guds vei og ikke trodde på livet etter døden.

De i Paradiset vil si: Guds sendebud (Muhammad) brakte så visst sannheten! Mens de i Ilden vil vite at deres avvisning av Guds tegn og deres hovmod så sannelig førte dem galt av sted. (7,46-53)

Men mellom Himmel og Ilden er også Livets elv. Det framkommer av et hadith, utsagn fra profeten Muhammad, som lyder slik:

Profeten sa:
“Gud gir av Sin velsignelse til den Han vil! Han fører til Paradis den det tilkommer, og til Helvete den det tilkommer.”

Videre sa han:
“Gud skal si til englene når tiden kommer: ‘Søk den som i sitt hjerte har tro, selv av den minste vekt, lik trevlen av et sennepskorn! Hent ham ut av Helvete!’
Og mange skal bli hentet ut.

Englene skal svare:
‘Herre, ingen med den minste tro er tilbake.’

Så skal Gud si:
‘Søk den som i sitt hjerte har godhet, selv i minste monn! Hent ham også ut!’
Og mange skal bli hentet ut.

Englene skal svare:
‘Herre, ingen med den minste godhet er tilbake.’
Så skal englene, profetene og alle som tror gå i forbønn for dem som er der.

Gud skal svare:
‘Englene, profetene og alle som tror har bedt Meg om barmhjertighet! Den som avgjør er Den mest barmhjertige av de barmhjertige.’
Han skal hente ut av Ilden dem som ikke har gjort noe godt. Og gi dem plass i Livets elv, ved inngangen til Paradis.”

20470cookie-checkHow do you get to paradise? The river of life.