Spørsmål og Svar

Hva er definisjonen på en ikke-troende i Koranen?

Spørsmål:

Hva er definisjonen på en ikke-troende i Koranen?


Svar:

La oss se på hvem som er troende. Og samtidig huske hvorfor man bør være troende, at man derved erkjenner verden på rett vis, og kan regne med å komme til Paradis.

Koranen sier om dette:

De som tror (på denne skrift, Koranen), jøder, kristne og sabeere, alle som tror på Gud og på Dommens dag, og som gjør det som er rett, skal få sin lønn hos Herren. De skal ikke frykte eller sørge. (2,62)

Dette uttrykker en grunnleggende trosoppfatning i Islam, som Koranen flere steder kommer tilbake til, om at det bare finnes tre krav for "frelse": Tro på Gud, tro på Dommens dag, og at man lever et rettskaffent liv.

Enhver som gjør dette, er "rettferdig", eller om man vil, troende. Andre er ikke-troende.

Så blir det selvsagt et spørsmål hva det for eksempel betyr å "tro på Gud", hva slags gudsbilde kan man ha? Og hva menes med et "rettskaffent liv?"

20370cookie-checkHva er definisjonen på en ikke-troende i Koranen?