Spørsmål og Svar

Hva er Hellig krig?

Spørsmål:

Jeg vil gjerne vite mer om jihad – hellig krig. Kari Vogt forklarte begrepet med å skille mellom lille jihad og store jihad.


Svar:

Takk for spørsmål.

Først om hva kan mener med ordet. Jihad betyr ikke "hellig krig", men "streven". Det er å anstrenge seg på Guds vei, ved å spre troen på Gud og gjøre Hans ord til det øverste i denne verden.

Jihad betyr altså anstrengelse i religionens tjeneste. I de tilfeller der ordet refererer til krig, oppfattes krigen som èn form for slik anstrengelse. Muslimer opererer gjerne med fire former for jihad, fire måter den troende kan anstrenge seg på Guds vei: ved hjertet, ved tungen, ved håndet og ved sverdet. Den første handler om å bygge det gode i seg selv, de to neste handler om å tale og handle rett og stå i mot det som er galt, og først ved den fjerde form for jihad er det snakk om sverdet og krigen.

Den vanskeligste jihad, den store, er kampen du fører i deg selv, mens den egentlig lettvindte, den lille, er kampen du fører med sverdet.

I likhet med kristendommen vil Islam som etisk tradisjon si at krig er rettferdig under visse forutsetninger. Samtidig skal krigen føres etter etiske prinsipper. Man skiller klart mellom stridende og ikke-stridende. De som ikke deltar, skal ikke skades. Svake grupper som kvinner, barn og syke skal også spares.

Men ingen jihad kan legitimere blind terrorisme mot sivile som den vi nå har vært vitne til i New York og Washington DC.

Den var en galskapens handling.

Håper du finner dette opplysende.

20750cookie-checkHva er Hellig krig?