Spørsmål og Svar

Hva er rettferdig krig?

Spørsmål:

Hva er forskjellen på rettferdig og urettferdig krig i Islam?


Svar:

Takk for spørsmål.

Islam er ikke pasifistisk, men mener at voldsanvendelse (krig) kan være berettiget (- skjønt ofte er det ikke berettiget). Når er krig berettiget og "rettferdig"?

Krigen må stadfestes av en høyere, religiøs instans. Og ha minst ett av følgende mål:

– Å forsvare samfunnet mot en angriper

– Å frigjøre folk under fremmed undertrykking

– Å fjerne et undertrykkende regime som ikke tillater fri utøvelse av Islam.

Krigen må ha rimelig mulighet for å lykkes, og skal opprette rettferdig orden. Sann gudstro skal ikke være truet.

Illustrerende er dette Koran-verset:

"Det er tillatt å kjempe for dem som strir fordi det er begått urett mot dem! Gud gir full hjelp til dem som uforskyldt er drevet bort fra sine hjem, bare fordi de sier: ‘Vår herre er Gud!’. Om Gud ikke brukte noen til å holde andre tilbake, ville klostre og kirker, synagoger og moskèer, der Guds navn stadig påminnes, vært ødelagt. Gud hjelper dem som hjelper Ham, og Gud er Mektig, Sterk." (22,39-40).

20730cookie-checkHva er rettferdig krig?