Spørsmål og Svar

Hva er sunnah?

Spørsmål:

Hva er egentlig sunnah? Og hvilken betydning har den i Islam?
Jeg har lest om fem kategorier som inndeler alle menneskelig handlinger. Hvor står disse? I Koranen eller i sharia?


Svar:

Takk for spørsmål.

Sunnah betyr egentlig sedvane, skikk og bruk. I sin alminnelighet henspeiler ordet på vaner og skikker hos ethvert folk. Men i islamsk sammenheng viser ordet til verbale og praktiske eksempler gitt av profeten Muhammad (fvmh).

Betydningen av sunnah i Islam, følger bl.a. av dette utsagnet i Koranen: “Dere har et godt eksempel i Guds budbringer (dvs. Muhammad).” (33,21)

Muhammad var klar over at hans utsagn og handlinger ville bli stående som veiledning og eksempel for senere generasjoner. Men han tenkte nok ikke, og mente vel heller ikke, at det han sa eller gjorde skulle bli så nitidig registrert, at selv hvordan han knyttet sine sandaler skulle bli stilt opp som norm i hundrer av år etter ham.

Det er riktig at Islam inndeler alle menneskelige handlinger i fem kategorier. De er: Handlinger som er pålagt (fard), anbefalt (mustahab), akseptable (muhab), dårlig ansett (makruh) og forbudt (haram).

Dette er ikke direkte omtalt i Koranen, men er nedskrevet i sharia, den islamske loven.

20310cookie-checkHva er sunnah?