Spørsmål og Svar

Hvorfor er svinekjøtt forbudt?

Spørsmål:

As-salaam-u-aleikom. Hvorfor er det forbudt å spise svinekjøtt? Kan De finne en biologisk forklaring til det? Takk!


Svar:

As-salaa-u-aleikom warahmatullah

Det er riktig at det er forbudt for muslimer å spise svinekjøtt. Det står i Koranen. Men hvorfor?

Det kan være flere grunner. Noen kjenner vi, og andre kanskje ikke? Vi kan ta en velkjent grunn først.

Svinekjøtt kan inneholde trikiner. Det er en farlig parasitt. Larvene kan ligge kapslet inn i kjøttet på grisen. Når mennesker spiser kjøttet, frigjøres larvene. De utvikler seg til voksne parasitter, som igjen lager larver, og disse kommer over i blodet. Larvene trenger inn i musklene på mennesket, eller de går inn i hjerne, hjerte eller nyrer. De kan gi svært alvorlige skader.

Slike skader er skjeldne nå. Svinekjøtt blir kontrollert og sikret for at det ikke er trikiner i det. Og dersom man koker eller steker svinekjøttet skikkelig, dreper man trikinene. Så i våre dager, og i hvert fall her hos oss, er ikke trikiner lenger noe problem. Men i andre land kan det være det fortsatt.

Så et forbud mot å spise svinekjøtt var i hvert fall i tidligere tider, og er fortsatt i noen land, et fornuftig forbud.

Jødene spiser heller ikke svineskjøtt. Deres forbud mot å spise svinekjøtt står å lese i tredje og femte Mosebok i Det gamle testamente. Det er mange hundre år eldre enn det tilsvarende forbudet i Koranen, men ikke desto mindre mener man at det er de samme forholdene som ligger bak forbudene.

Men hva nå, her oss oss? Hvorfor ikke spise svinekjøtt? En muslim vil svare slik: Folk visste ikke om farene ved å spise svinekjøtt for 1500-2000 år siden, i hvert fall ikke om detaljer ved det. De kjente ikke til trikinene. Mange trodde kanskje ikke på forbudet, selv om det ble slått fast både i Bibelen og Koranen. Så viste det seg at Bibelen og Koranen hadde rett!

Gud har slått fast et allment forbud. Så gjelder det fortsatt i dag. Kanskje er det også andre sider ved svinekjøtt, som gjør det skadelig å spise? Om ti, eller femti, eller hundre år kan vitenskapen kanskje fortelle oss det! Slik som det skjedde med trikiner.

Det antydes allerede i dag at f.eks. fettet i svinekjøtt kanskje er mer skadelig enn annet fett. Andre ting kan komme til. Men muslimen holder uansett fast ved Guds forbud. Og spiser ikke svinekjøtt.

20592cookie-checkHvorfor er svinekjøtt forbudt?