Spørsmål og Svar

Hva sier Islam om å adoptere barn?

Spørsmål:

Aslam-o-aleikum
Hva sier Islam om å adoptere barn?

Håper på et godt svar…

W.salam


Svar:

Aslam-o-aleikum

Takk for spørsmål.

Islam sier at å adoptere barn, er noe av det fineste du kan gjøre. Vel å merke om du behandler barna bra.

"Den som tar hånd om foreldreløse barn", har Profeten sagt, "skal være like nær meg i Paradiset som to fingre er nær hverandre på en hånd."

Det er ingen dårlig ting, å bli lover Paradiset sammen med Profeten? I tillegg til den glede du får, ved vennlig omsorg for barna selv.

Profeten har videre sagt: "Det beste muslimske hjem er der en foreldreløs blir godt behandlet, og det sletteste muslimske hjem er der en foreldreløs blir dårlig behandlet."

Det stilles krav til deg om du adopterer barn!

En ting bør du vite, at om du adopterer et barn, så blir det ikke "ditt" barn. Det har sin egen identitet, med bakgrunn i en egen, kjødelig far og mor. Det må respekteres.

Men å adoptere, i betydningen ta omsorg for, vise kjærlighet, gi trygghet og en god oppvekst er høyt verdsatt i Islam.

19500cookie-checkHva sier Islam om å adoptere barn?