Spørsmål og Svar

Hva sies om Jesus?

Spørsmål:

Hei!
Jeg skriver en oppgave om Jesus, og alle mulige kilder til hans liv.

Hva står skrevet om han i Koranen? Han blir vel regnet som profet? Hvor i Koranen kan jeg finne noe om han?


Svar:

Takk for spørsmål.

Ja, Jesus var en profet. Han er høyt æret i Islam som en slik.

Koranen sier at Jesus ble født av en jomfru, Maria (4,45-47), at han uttrykker Guds ånd og er et ord fra Gud (4,171). Han blir kalt "Jesus, Marias sønn", og er også omtalt som Messias, profet, sendebud, og "blant dem som er nær (Gud)".

Koranen forteller at Jesus utførte mirakler, han gjenreiste døde, brakte et guddommelig budskap (evangeliet), Jesus er medlidenhetens apostel, han lærte menneskene kjærlighet og omsorg for hverandre. Han ble ikke korsfestet, sier Koranen, men Gud tok han til seg (4,158).

Ifølge flere hadith skal Jesus komme tilbake før Dommens dag, og ødelegge Antikrist (Al Masih ad dajjal), som ved tidens ende skal forlede menneskene.

Men Jesus var ikke "Gud". Muslimer tror ikke på treenigheten, at Gud skal bestå av tre "personer", Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd, som hver for seg og sammen skal være "Gud". Dette anser muslimer som en historisk overlevning fra hedenske gudsbilder.

Jesus er omtalt en rekke steder i Koranen. Se: 6, 85/3, 45/19, 22/3, 49/3, 52/5, 114/3, 55/4, 157/3, 59/4, 157/4, 171/5, 78/43, 59/5, 19/5, 75/5, 49/9, 30/5, 113/19, 30/5, 117/5, 119/5, 114/61, 14/23, 50/43, 61/61, 6/.

20460cookie-checkHva sies om Jesus?