Spørsmål og Svar

Hvorfor heter det Koranen?

Spørsmål:

Hvorfor heter det Koranen?


Svar:

Ordet koranen skriver seg fra det arabiske ordet "iqra", som er det første ordet i Guds åpenbaring til Profeten Muhammad (Guds velsignelse og fred over ham og etterfølgerne hans).

Åpenbaringen (som senere er redigert til den Koranen vi nå kjenner), begynte nemlig slik:

Les (iqra), i din Herres navn!
Han Som skaper,
skaper mennesket av en seig masse.
Les! Se, Herren er Den store velgjører
Som ved pennen har undervist,
undervist mennesket om ting
det ikke visste. (96,1-5)

Koranen betyr, kan vi si, "lesingen"; på arabisk al-quran. Den har også andre navn, slik som al-furqan ("skillet" – dvs. mellom rett og galt), og al-Kitab ("Boken"). Ofte kalles den al-quran al-karim (den edle Koranen) eller al-quran al-majid (den prektige Koranen).

20440cookie-checkHvorfor heter det Koranen?