Kort Nytt

Integrering eller assimilering?

Kilde: International Herald Tribune, 1. mars 2011


Tyske politikere, som allerede er splittet i synet på hvordan å integrere immigranter, kritiserte den tyrkiske statsministeren etter at han til det store tyrkiske samfunnet som bor i Tyskland, sa de først burde lære sine barn tyrkisk, og først deretter tysk.

Dere bør helt klart integrere dere i det tyske samfunn, men vi er mot assimilering, sa han.

23200cookie-checkIntegrering eller assimilering?