Iran

Iraks motstandere utvises

Under den misvisende overskriften ?Irans motstandere angripes? skrev nylig Lars Rise i Vårt Land om den iranske motstandsgruppen Folkets Mojahedin. Han fremhevet den som en anti-iransk gruppe.


Men den er like mye en anti-irakisk gruppe, hvorfor det bare er naturlig at myndighetene i Irak nå vender seg mot den gruppen.

Dagens styre i Irak, allment og demokratisk valg, er en motsats til det tidligere terrorstyret til diktatoren Saddam Hussein. Blant Saddams venner og allierte var nettopp gruppen Folkets Mojahedin. Saddam ga gruppen baser i landet, der Camp Ashraf var spesielt viktig. Fra denne basen drev Folkets Mojahedin terrorangrep mot ikke bare folk og myndigheter i Iran, men også mot det irakiske folket.

Gruppen var Saddams nære allierte. Saddam ga dem i tillegg til baser også penger, våpen og annet utstyr for at de kunne fortsette med sin destruktive virksomhet. Gruppen hjalp Saddam med å slå ned det sjiamuslimske opprøret i Irak etter den første Golf-krigen. Utstyrt med Saddams tanks var gruppen også med på å slå ned kurdiske opprør mot Saddam.

Gruppen drev egne fengselsleire i Irak, og er av Human Rights Watch anklaget for å torturere egne medlemmer. Etter torturen kunne slike ofre blitt overgitt Saddams styrker.

Av bisarre familiemessige forhold kan nevnes at gruppen tidligere påla alle medlemmer å skille seg og sende barna til fosterhjem i utlandet. Grunnen var, ifølge gruppens leder, Maryam Radjavi, at medlemmenes ikke kunne la seg ?distrahere? av familiære og private forhold, men måtte hole all oppmerksomhet mot ?fienden?. (International Herald Tribune 24-25. september 2005.)

Gruppen er i dag en sekt. Det er en kultliknende bevegelse der lederne nærmest dyrkes som guddommelige skikkelser. Flere av medlemmene har i protest offentlig brent seg til døde når negativ oppmerksomhet har vært rettet mot gruppen.

Irak har sine egne interesser i å bli kvitt denne gruppen som har stilt seg forræderisk til styrets idealer. At gruppen også er hatet i Iran, er bare naturlig, siden den aktivt deltok med egne militære styrker sammen med Saddams styrker i angrep på det landet.

Gruppen anses fortsatt som en terroristgruppe. Deres base Camp Ashraf er det nå irakiske myndigheter vil stenge. Lars Rise omtalte gruppen som ?Camp Ashrafs ?innbyggere?. I leiren har de, som han skrev, sitt ?hjem?. Men sentimentale ord dekker ikke over fakta om denne gruppen. Den var og er en terroristgruppe. Og dette bør vi vite, at nå som leiren deres stenger, ønsker medlemmer å komme seg til Norge. Vil Lars Rise hjelpe dem?

22140cookie-checkIraks motstandere utvises