Samfunnsspørsmål

Krig mellom sivilisasjoner?

Det finnes dem som gjerne vil ha en “krig mellom sivilisasjoner”, og helst mellom Vesten og Islam. De tar feil, det er ikke belegg for det.


Det står ingen grunnleggende konflikt mellom Vesten og Islam! Vesten er ingen enhetlig sivilisasjon, like lite som Islam er det.

Vi kan være uenig med Vesten på samme måte som Vesten kan være uenig med seg selv, sier sheikh Fadlallah, ev velkjent islamsk leder. – Vi tror ikke at en kultur (eller en sivilisasjon) er begrenset til èn gruppe, den tilhører hele menneskeheten. Vårt ønske at alle kan møtes ut fra en posisjon av menneskelighet, frihet og respekt, sier han.

Det er dumt å avvise det positive i vestlig sivilisasjon, sier Mohammad Asad, som selv ble muslim. – Jeg ville ikke blitt muslim uten den trening i å tenke som jeg fikk ved vestlige skoler og universitet. Jeg lærte hvordan jeg skal tenke, og ikke hva jeg skal tenke. Islam krever det samme av oss.

En sivilisasjon kan bare vokse og bli sterk om den inneholder et tilstrekkelig menge av sannhet og rettferd, sier Rashid Ghanoushi, en annen leder. – Hvordan har det vært mulig for Vestens sivilisasjon å prege verden så lenge, om den ikke bærer i seg sannheter som er fra Gud? spør han.

Han går i rette med Islam, og sier:

Islam må ut av idealismen og de allmenne vendingene, ut av sitt tomme skall og gro røtter i den virkelige verden.

Tanker streket opp av tidligere lærde holder ikke alltid i dag! Vi må ta opp på nytt spørsmål om fagforeninger, partier og kvinnens frigjøring og definere dem ut fra dagens virkelighet!

18720cookie-checkKrig mellom sivilisasjoner?