Spørsmål og Svar

Kristen dame og muslimsk mann (barn)

Spørsmål:

Hei! Jeg er en 21 år gammel kristen jente som er sammen med en muslim. Men moren hans er kristen og faren er muslim og er skilt, og han har søsken som enten er kristne eller ikke-troende så han kommer ikke fra en sterkt praktiserende muslimsk familie i den forstand.

Men han er muslim og praktisere endel av det, og vi har det kjempefint sammen men klarer aldri finne utav et stort problem i vårt forhold, og det er med tanke på omskjæring av evt barn. Dersom vi evt. får en gutt så vil jeg som er kristen døpe han og min kjæreste vil omskjære han. Er det slik at gutten må omskjæres i islam? Blir det feil dersom vi hadde døpt gutten? Hva kan være mest vanlig løsning blant par det en er kristen og en muslim?


Svar:

Hei!

Hyggelig at dere har det bra sammen!

Til det aktuelle problemet om dåp og omskjæring av guttebarn:

Dåp
Hva ligger i at et barn døpes? Dåp er en ganske sterk innføring av barnet i kristendom. Jeg googler på dåp på nettet, og finner informasjon fra Den norske kirke, der det står anført dette som et innhold i dåpen: “Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.” Dåpen viser til treenigheten; særegen for kristendom med ikke akseptert i islam. Skjønt ikke så veldig spesifisert, kan en si? Men dette står også om dåpen:

“Ved dåpen blir en medlem i Den norske kirke. Dåpen er det eneste kriteriet for medlemskap i kirken. Etterfølgerne til Jesus fikk i oppdrag å døpe og undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv. Siden vår kirke døper barn, er det viktig at barnet får opplæring i kristen tro. Ved dåpen sier presten blant annet dette til foreldre og faddere:

Sammen med vår menighet og hele kirken har dere fått del i et hellig ansvar: Å vise omsorg for henne/ham/dem, be for henne/ham/dem, lære henne/ham/dem selv å be og hjelpe henne/ham/dem til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så hun/han/de kan leve og vokse i den kristne tro.”

Det blir nok vanskelig for en muslim å godta dåp at sitt guttebarn.

Omskjæring
Hva med omskjæring av guttebarn? Omskjæring er ikke nevnt i Koranen. Det er tradisjon i islam, men mange vil si at det er ikke en påkrevet handling. Det er ikke noe man må gjøre i islam, selv om mange legger stor vekt på det.

Forslag til løsning
Kan dette være en løsning: La et guttebarn bestemme selv hva det vil gjøre, når det blir større, eventuelt voksen? Det kan godtas i både islam og kristendom. Bør ikke være et stort problem.

Hilsen
Red.

89970cookie-checkKristen dame og muslimsk mann (barn)